DERSKONUM.COM


10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 53

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı KOPYALAMA YAPMAYINIZ.... İZİN ALINIZ

10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018 SAYFA 53, 

9. Kar yağar, çığ düşer yollar açılmaz. Seller iner derelerden geçilmez Senet yoktur ömre vade biçilmez Geleceksen bir gün önce gelsene. A. Karakoç
Yukardaki dörtlükte altı çizili fiil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türemiş bir fiildir
B) Zaman eki almıştır.
C) Fiil kökünden türemiştir.
D) Etken çatılıdır.
E) İşi yapan belli değildir.


10. “Çalışmalardan haberi olunca / hararetli bir şekilde/tartıştılar.” cümlesindeki altı çizili sözlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Zaman zarfı, durum (hâl) zarfı, işteş fiil
B) Durum (hâl) zarfı, zaman zarfı, etken fiil
C) Durum (hâl) zarfı, durum (hâl) zarfı, edilgen fiil
D) Azlık-çokluk (miktar) zarfı, zaman zarfı, geçişli fiil
E) Zaman zarfı, yer-yön zarfı, oldurgan fiil


11. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin hikâyelerinin özelliklerindendir?
A) Dili sade, anlatımı akıcıdır.
B) Durum hikâyesi niteliği taşır.
C) Bireysel temalar yoğundur.
D) Bati hayranlığı vardır.
E) Gerçek dışı unsurlar görülür.


12. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi yazarlarından değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Refik Halit Karay
C) Namık Kemal
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar


13.1. Mesnevi bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adıdır.
II. Öğretici yönü ağır basan dinî, tasavvufî, ahlakî eserler ve manzum sözlükler yazılmıştır.
III. Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye hamse denir.
IV. Mesnevinin bölümleri yoktur, bir bütün hâlindedir.
V. İlk dönem Türkçe mesnevilerde her şairin uyduğu belli bir kalıp vardır.
Yukarıdakilerden hangileri mesnevinin özelliklerindendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) İve III
E) III ve V.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI SAYFA 53"

Back To Top -->