DERSKONUM.COM


10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN YAYINCILIK SAYFA 54 2017-2018

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI
10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINCILIK 2017-2018, 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINLARI, 10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN SAYFA 54, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları Öğrenci Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları dersKitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları Ders Kitabı, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 10. Sınıf GÜN Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10 Sınıf Coğrafya Dersi GÜN Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, GÜN Yayınları 10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, GÜN Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, GÜN Yayınları 10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, GÜN 10. Sınıf Coğrafya GÜN YAYINLARI GÜN 10.Sınıf Coğrafya GÜN YAYINLARI sayfa sayfa ,10 sinif cografya cevap anahtarlar gun yayincilik

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Kayaçlar ve Yer Şekilleri Sayfa 53, 54 1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
CEVAPLAR :Ç.
1. A 2. B 3. A 4. B 5. D 6. E 7. C 8. D
1. Bir gölde tuz oranı az ise o göl için,
I. Gideğeni vardır.
II. Karstik oluşumludur.
III. Derinliği fazladır.
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
2.
Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen bölgede aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygındır?
A) Podzol B) Laterit C) Terra rossa D) Tundra E) Kahverengi orman
3.
Yukarıda şekli verilen kaynak için, 
I. Bol miktarda kireç içerir.
II. İçme suyu olarak kullanılamaz.
III. Yalnızca vadi yamaçlarında görülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
4. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinin horizonu gelişmemiştir?
A) Çernezyom B) Alüvyal C) Laterit D) Podzol E) Terra rossa
5.
• Maki
• Garig
• Psödomaki
• Antropejen bozkır
Yukarıdaki bitki örtülerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalı formasyonunda olmaları
B) Düzenli yağış istemeleri
C) Soğuğa dayanıklı olmaları
D) Tahribat sonucu ortaya çıkmaları
E) Tropikal kuşakta görülmeleri
6.
Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerde aşağıdaki bitki örtülerinden hangileri yaygındır?
A) Tayga ormanı Savan
B) Savan Yağmur ormanı
C) Kızılçam ormanı Bozkır
D) Karışık orman Tundra
E) Çöl bitkisi Tayga ormanı
7. Çayır bitki örtüsü altında oluşur. Humus bakımından zengindir. Zonal toprakların en verimlisidir.
Yukarıda özellikleri belirtilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tundra B) Podzol C) Çernezyom D) Laterit E) Kahverengi bozkır
8. Bitki örtüsüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçmiş jeolojik dönemlerden zamanımıza kadar varlığını sürdürmüş bitkilere relikt bitki denir.
B) Çöl bitkilerinin kök sistemleri derinlere doğru gelişmiştir.
C) Karışık yapraklı ormanlara okyanusal iklim bölgesinde rastlanır.
D) Garig, ot formasyonunun üyelerindendir.
E) Kızılçam ormanları, Akdeniz iklim bölgesinde görülür.10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN YAYINCILIK SAYFA 54 2017-2018"

Back To Top -->