DERSKONUM.COM


10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN YAYINCILIK SAYFA 20 2017-2018

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINCILIK 2017-2018, 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINLARI, 10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN SAYFA 20, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları Öğrenci Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları dersKitabı Cevap Anahtarı, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları Ders Kitabı, 10. Sınıf Coğrafya GÜN Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, 10. Sınıf GÜN Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrayfa Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, 10 Sınıf Coğrafya Dersi GÜN Yayınları Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı, GÜN Yayınları 10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı bul, GÜN Yayınları 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, GÜN Yayınları 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı çöz, GÜN Yayınları 10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevap Anahtarı ödev, GÜN 10. Sınıf Coğrafya GÜN YAYINLARI GÜN 10.Sınıf Coğrafya GÜN YAYINLARI sayfa sayfa ,10 sinif cografya cevap anahtarlar gun yayincilik

10. Sınıf Gün Yayı

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Doğal Sistemler Kayaçlar ve Yer Şekilleri Sayfa 20 1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Kayaçları oluşumlarına göre sınıflandırınız.
1) Püskürük (Magmatik) Kayaçlar
a) İç Püskürük Kayaçlar
b) Dış Püskürük Kayaçlar
 
2) Tortul (Sedimenter) Kayaçlar
a) Fiziksel (Kırıntılı) Tortul Kayaçlar
b) Kimyasal Tortul Kayaçlar
c) Organik Tortul Kayaçlar
 
3) Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar
2. Organik tortul kayaçlar hangileridir?
Bitki ya da hayvan kalıntılarının belli ortamlarda birikmesi ve zamanla taşlaşması sonucu oluşur. Organik tortul taşların en tanınmış örnekleri mercan kalkeri tebeşir ve kömürdür.
 
Mercan Kalkeri: Mercan iskeletlerinden oluşan organik bir taştır. Temiz sıcak ve derinliğin az olduğu denizlerde bulunur. Ada kenarlarında topluluk oluşturanlara atol denir. Kıyı yakınlarında olanlar ise mercan resifleridir.
 
Tebeşir: Derin deniz canlıları olan tek hücreli Globugerina (Globijerina)’ların birikimi sonucu oluşur. Saf yumuşak kolay dağılabilen bir kalkerdir. Gözenekli olduğu için suyu kolay geçirir.
 
Kömür : Bitkiler öldükten sonra bakteriler etkisiyle değişime uğrar. Eğer su altında kalarak değişime uğrarsa C (karbon) miktarı artarak kömürleşme başlar. C miktarı % 60 ise turba C miktarı % 70 ise linyit C miktarı % 80 – 90 ise taş kömürü C miktarı % 94 ise antrasit adını alır.
3. Karstik şekiller hangi tür kayaçlar üzerine oluşur?
Karstik şekiller, suların etkisiyle çözünebilen kayaçlar üzerinde meydana gelen şekillerdir. Kalker (kireçtaşı), kayatuzu, jips (alçıtaşı) gibi kayaçlar karstik kayaçları oluşturur. Bu kayaçlar diğerlerine göre, sular tarafın­dan daha kolay aşındırır. Türkiye’de karstik şekiller de­nildiği zaman akla hemen kalker gelir. Çünkü bu taş, ülkemizde oldukça yaygındır. Karstik şekillerin oluşu­munda; kayaçların yapısal özelliği, iklim, zaman, eğim, tektonik hareketler etkili olmaktadır.
 
Kayatuzu ve jips kolay eridiği için bu kayaçlar üzerin­de oluşan şekiller kalıcı değildir. Ancak kalker daha dayanıklı olduğundan üzerinde oluşan karstik şekiller daha uzun ömürlüdür. Ülkemizde kalker (kireç taşı) üzerinde oluşmuş karstik şekiller daha çok Akdeniz Bölgesi’nde bulunur. Jips (alçıtaşı) üzerindeki karstik şekil­lere ise Erzincan, Çankırı ve Sivas dolaylarında rastlanır.
 
Ayrıca, Batı Karadeniz, Güney Marmara ve Ege Bölgesi’nin güneyi ile Güneydoğu Anadoluda da karstik arazilere rastlanır. Karstik arazide çözünme sonucu lapya, dolin, uvala, polye, obruk, mağara, düden, tünel ve doğal köp­rüler oluşur. Birikme sunucunda da traverten, sarkıt, dikit ve sütunlar oluşur.
4. Andezit, konglomera ve gnays hangi tür kayaçlardır?
 
B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Bazalt ......................... kayaçlardandır.
2. Kalker, yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle ......................... dönüşür.
3. Molozların doğal bir çimentoyla birleşmesiyle ......................... oluşur.
4. Uygun koşullar oluşunca püskürük, tortul veya başkalaşım kayaçlardan herhangi birinin diğerine, sonra
başka bir kayaç türüne dönüşmesine .................................................. denir.
 
C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Tor topoğrafyasına fiziksel tortul kayaçların görüldüğü yerde rastlanır. (.....)
2. Obsidyen dış püskürük kayaçlardandır. (.....)
3. Linyit, canlı kalıntılarından oluşmuştur. (.....)
4. Atol adı verilen adalar, fiziksel tortul kayaçlardan oluşur. (.....)
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Peribacalarının yaygın olduğu bir yer için,
I. Volkanik arazidir.
II. Selinti sularının aşındırması fazladır.
III. Bitki örtüsü seyrektir.
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 
2. I. Bazalt
II. Andezit
III. Mercankaya
IV. Linyit
Yukarıdaki kayaçlardan hangi ikisinin yaygın olduğu yerlerde dağlara rastlama olasılığı daha yüksektir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
 
3. Aşağıdaki kayaçlar oluşumlarına göre ikişerli gruplandırılırsa hangisi bu gruplandırmanın dışında kalır?
A) Gnays B) Şist C) Jips D) Kuvarsit E) Kalker
 
4. Aşağıdaki kayaçlardan hangisinde fosil bulunma olasılığı yüksektir?
A) Bazalt B) Kuvarsit C) Kalker D) Obsidyen E) Gnays
 
5. Ufalanmış kaya parçalarının doğal bir çimentoyla birleşmesi sonucu oluşan kayaçlara aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
A) Siyenit B) Jips C) Mercankaya D) Gre E) Tebeşir10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
1 Komentar untuk "10.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI GÜN YAYINCILIK SAYFA 20 2017-2018"
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi. - Hapus

Back To Top -->