DERSKONUM.COM


KPSS EDEBİYAT ÖABT ÖNEMLİ NOTLAR,ÇIKABİLECEK SORULAR

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

KPSS EDEBİYAT ÖABT ÖNEMLİ NOTLAR,KPSS EDEBİYAT ÇIKABİLECEK SORULAR, KPSS EDEBİYAT, KPSS, EDEBİYAT ÖABT ÖNEMLİ BİLGİLER, 

SINAVDA ÇIKMASINI BEKLEDİĞİNİZ SORULAR NELERDİR ?”
SORUSUNA VERİLEN CEVAPLAR İÇERİSİNDE EN ÇOK BEĞENİ ALAN BİLGİLER...
Mehmet Akif Ersoy - Safahat'ın bölümleri
Oğuz Kağan Destanı – Nüshaları
Sebki hindi - Türki Basit
Necip Fazıl Kısakürek
Niyazi Mısri
Postmodernizm veya Modernizm
Yeni Edebiyat: Sevgi Soysal / Hilmi Yavuz
Eski Edebiyat: Naili / Emri
Halk Edebiyatı: Süleyman Hakim Ata, Dede Ömer Ruseni
Eski Dil: Muinul Murid
Söz Sanatları
Dil aileleri üzerinde çalışma yapanlar
Halk Bilim araştırma inceleme kuram ve yöntemler
TALAT TEKİN: Orhun yazıtları konusunda en çok araştırma yapan kişi.
REŞİT RAHMETİ ARAT: Eski Türk şiiri üzerine en çok çalışma yapan kişi.
Tekellümün bölümleri
Kukla türleri ya da köy seyirlik oyunları
Tezkireler
Şeref Taşlıova
Uygur harfli eserler
Runik hafrli eserler
Terci-i bentte, vasıta beyiti her bendin sonunda tekrarlanır.
Terkib-i bentte, her bent sonunda değişir
Mustafa Kutlu
Tahsin Yücel
Yaşar Kemal ,Orhan Kemal , Kemal Tahir
Muretteb Divan Sıralama
Dede Korkut
Kutadgu Biligdeki Sembolik Şahsiyetler
Latife Tekin, Gülten Akın, Sevinç Çokum
Harabat
Atabetül Hakayıkın nüshalari
Semerkant- Uygur harfli
Ayasofya - Uygur-arap harfli
Topkapi müzesi - arap harfli
Ankara seyid ali - Arap harfli
Şifre: SATA
Darbeleri konu edinen romanlar;
Sevgi Sosyal - Şafak,
Erdal Özün - Yaralısın,
Mehmet Eroğlu – Issızlığın Ortasında
Mustafa Necati Sepetçioğlu "Çağımızın Dede Korkutu".
Turk Ed. İlk tezkire Ali Şir Nevai- Necalisu'n- nefis
And. saha. ilk tezkire:Sehi Bey Hest Behist
Antolojik ilk tezkire: Faizi - Zubdetu'l-esar
Alfabetik ilk tezkire:Latifi -Tezkiretu's-suara
Manzum ilk tezkire:Güfti -Tesrifatu's-suara
YAPILAN DİĞER YORUMLAR...
Mesnevilerdeki hamseler
Saltukname
Nasreddin Hoca fıkraları
Hisarcılar
Hüseyin Rahmi
Nehcul Feradis - Bölümleri
Aşık Kolları
Herat Tezkireleri
Turan Oflazoğlu
Adalet Ağaoğlu
Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri
Aruz ölçüsüyle yazılan halk şiiri nazim biçimleri
Alevi Bektaşi Halk Şairleri
Eski Türk Dilinden: Orhunİ, Uygur ve Çagatay
Yapay diller
Kıpçak Türkçesi eserleri
Bahirler
Yunus Emre,
Keloğlan
Nazire mecmuaları
Halide Nusret Zorlutuna,
Mevlevi
Şeyhi
Adem dede
Abdülhak Hamit Tarhan
Esrar Dede - Tezkiretul Mevlevi
Karagöz ya da Orta oyunu
F.W.K Müller
Fuat Köprülü
Hasan Ali Topbas,
Cemil Meriç,
Orhan Pamuk
Adalet Ağaoğlu
Refik Erdurani
Yakup Kadri geçen yıl soruldu.Onun yerine Reşat Nuri Güntekin sorulabilir.
Bakış açıları hakim ve gözlemci bakış acıları
Umberto Eco
Yedi güzel adam
Selim İleri
Kalenderi
Divan
Semai
Selis
"Şair Evlenmesi" kullanılan noktalama işaretleri
Nokta ,yay ve konusma cizgisi
Dede korkut hikayelerinde hikaye sözcüğü yerine “Boy sözcüğü” kullanır
Türk halk edebiyati üzerine ilk inc. eserleri IGNACZ KUNOS
Folklore kavramını ilk kullanan kişi W John Thoms
Abdülhak hamitin babası Hayrullah efendi tarafından sinasinin şair evlenmesinden on beş yıl kadar önce yazdığı ama yayınlanmadigi için ilk eser olma özelliği kazanamayan eser Hikaye-i İbrahim Gülseni
II. Yeni içinde en çok ve en uzun sure şiir yazan: Edip Cansever
Feriduddin Attar tarafından kaleme alınan ve menakipname türünün ilk örneklerinden biri kabul edilen eser “Tezkiretu'l-evliya”
Türk edebiyatında ilk vatan hasreti şairi kabul edilen Osmanlı şairi 'Cem Sultan'dır.
Genç Kalemlerin ilk adı: "Hüsn ve Şiir"
Halide Nusret zorlutuna veya kızı Emine Isınsu.
7 ulu ozan, Seyrani ve Pir dolusu Bade içenler
Güfti ya da Aşık Çelebi
Makalat
2015 yılında halk hikayesi içerik soruldu bu sene destan içerikleri ya da Motif
Aynı evde yaşayıp kardeş olmadıklarını öğrenince birbirine aşık olma motifli ve kanlı gömlek motifli halk hikayeleri...

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "KPSS EDEBİYAT ÖABT ÖNEMLİ NOTLAR,ÇIKABİLECEK SORULAR"

Back To Top -->