DERSKONUM.COM


2018-2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

2018-2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI, 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI 2018, 
Ünite 1 HİKÂYE
1. Dede Korkut Hikâyeleri’nden bir örnek
2. Bir halk hikâyesi
3. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye
4. Milli Edebiyat Dönemi’nden iki hikâye
Dilbilgisi Konuları :
Kelime Türleri: *İsim *Sıfat * Zamir
* İsim, sıfat ve zamirlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı
Ünite 2 ŞİİR
1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu
2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri
3. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes
4. Halk edebiyatından üç mâni ve bir türkü
5. Halk şiirinden bir koşma
6. Divan şiirinden bir mesnevi
7. Divan şiirinden iki gazel
8. Divan şiirinden bir kaside
9. Divan şiirinden bir şarkı
Ünite 3 DESTAN / EFSANE
1. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek
2. Türk halk edebiyatından bir efsane
3. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan
4. İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemden bir destan
5. 1923-1980 dönemi Türk edebiyatından bir yapma destan
Dilbilgisi Konuları :
Kelime Türleri: *Fiil *Zarf
* Fiil ve zarfların özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirilir
Ünite 4 ROMAN
1. Dünya edebiyatından bir roman
2. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından bir roman
3. Servetifünun Dönemi’nden bir roman
4. Millî Edebiyat Dönemi’nden bir roman
Dilbilgisi Konuları:
Kelime Türleri: *Edat * Bağlaç *Ünlem
* Edat, bağlaç, ünlemlerin özellikleri anlatılarak metin içindeki işlevlerine dikkat çekilir ve metne katkısı değerlendirir.
Ünite 5 TİYATRO
1. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin (Karagöz, orta oyunu)
2. 1860 – 1923 arası dönemden iki metin
Dilbilgisi Konuları :
Cümlenin Ögeleri: Cümlenin ögelerini belirlemeye yönelik çalışmalarda farklı kelime gruplarını içeren örnekler verilerek kelime gruplarının cümle ögelerinin oluşmasında ve belirlenmesindeki işlevi değerlendirilir.
* Öge dizilişinin cümlenin anlamına katkısı okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde gösterilir.
Ünite 6 ANI
1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki anı
Ünite 7 HABER METNİ
1. Güncel gazete haberlerinden iki metin
2. Genel Ağ (İnternet) haberlerinden bir metin
Dilbilgisi Konuları :
Cümle Türleri: Yüklemin türüne, ögelerin dizilişine, yapısına, anlamına göre cümle türleri okuma metinlerinden alınan bölümler üzerinde ve işlevlerine dikkat çekilerek işlenir.
Ünite 8 REKLAM METNİ
1. Güncel gazete, televizyon reklamları ve broşür örnekleri
2. Geçmiş dönemlerde y ay ı m l an an gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri
3. Güncel gazete, dergi, televizyon reklamları, broşür ve ilan örnekleri
Ünite 9 DİLEKÇE/ TUTANAK
1. İkidilekçe
2. Bir olay tutanağı
3. Bir toplantı tutanağı
Dilbilgisi Konuları :
Dilekçe ve tutanaklardaki dil özellikleri
Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme
Şunlar da İlginizi Çekebilir:

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "2018-2019 11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI"

Back To Top -->