DERSKONUM.COM


TANZİMAT SERVETİ FÜNUN FECRİATİ MİLLİ EDEBİYAT ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

TANZİMAT SERVETİ FÜNUN FECRİATİ MİLLİ EDEBİYAT ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, KARŞILAŞTIRMA


Aşağıdaki özelliklerin hangi edebi dönem veya dönemlerle ilgili olduğunu belirleyerek ilgili yerleri " ü" işaretiyle
işaretleyiniz.

Özellikler
Tanzimat
Servet-i Fünûn
Fecr-i Âtî

Millî Edebiyat

a. Dilde sadeliğin amaçlanması
b. Toplumsal konuların işlenmesi
c. "Sanat için sanat" anlayışının benimsenmesi
d. Millî kaynaklardan yararlanma yoluna
gidilmesi
e. Batı edebiyatının örnek alınması
f. "Toplum için sanat" anlayışının benimsenmesi
g. Hikâye ve romanlarda olayların
İstanbul’da geçmesi
h. Realizm akımının etkisiyle gözleme
önem verilmesi
i. Roman, hikâye, anı, makale, fıkra, tiyatro
ve şiir türlerinde ürün verilmesi
j. Süslü, sanatlı bir söyleyişe başvurulması
k. Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük
düşünce akımlarının eserleri etkilemesi
l. Anlatımda konuşma diline ve halk söyleyişlerine
yer verilmesi
m. Bireysel konuların işlenmesi
n. Şiirde parnasizm ve sembolizm akımının
etkisinin görülmesi
o. Roman, hikâye, makale gibi türlerin ilk
örneklerinin verilmesi
ö. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin teknik
yönden kusurlu olması
p. Anlamda kapalılığın esas alınması
r. Manzum hikâye türünün ilk örneklerinin
verilmesi
s. Eserlerde yazarın kişiliğini gizlememesi
ş. Görücü usulüyle evleneme, yanlış batılılaşma,
cariyelik gibi konuların işlenmesi
t. Eserlerde çoğunlukla aydın kesimden
insanlara yer verilmesi
u. Edebi ürünlerde Arapça- Farsça sözcük
ve tamlamalara.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "TANZİMAT SERVETİ FÜNUN FECRİATİ MİLLİ EDEBİYAT ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI"

Back To Top -->