DERSKONUM.COM


ZARFLAR ÇALIŞMA KAĞIDI 1

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

 BİR METİNDE ZARF TÜRÜNÜ BULMA ÇALIŞMASI, DİL BİLGİSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, ZARF ÇALIŞMA KAĞIDI, ZARFLAR ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, BELİRTEÇ, BELİRTEÇLER ALIŞTIRMA,ZARFLAR ALIŞTIRMA KAĞITLARI,ÇALIŞMA YAPRAKLARI

ETKİNLİKLER


1 ETKİNLİK:  Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların türünü karışlarına yazınız.
1
Bu gece okulda son gecem.

2
Aşağı inip eşyaları karıştırdım.

3
Yarın çok geç olabilir.

4
Ne güzel bir evmiş!

5
Yavaşça yerinden kalktı.

6
Konuları bir bir anlattı.

7
Niçin oturmuyorsun?

8
Geri gelmek istemiyorum.

9
Bebek, mışıl mışıl uyuyor.

10
Dersime çok az çalıştım.2 ETKİNLİK:

      Güneş doğrar doğmaz yola koyulduk. Arabamız toprak yolda çamurlara bata çıka ilerliyordu. Üç gündür, dur durak demeden bir dakika bile dinlenmeden yola devam eden atlarımız sonunda yorulmuştu. Bir adım daha ileri gidecek halleri kalmamıştı. Zavallı hayvancıkların ağzına bir tutam ot bile verememiştim henüz. Ben arabayı bir yerde durdurup atların dinlenmesini sabırla bekledim.
      Karşıdan tozu dumana katarak bir atlı geliyordu. Daha önceden böyle hızlı at süren birini görmemiştim. Bu adama nerede olduğumuzu, aradığımız köye nasıl gidebileceğimizi soracaktım.

Bu parçada geçen zarfları aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.


3. ETKİNLİK: Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yere, cümlenin anlamına uygun, istenen türde zarflar yazınız.

1
Durum Zarfı
Konuyu çok güzel özetlediniz.
2
Durum Zarfı
Soruları ……… çözmelisin.
3
Zaman Zarfı
Buraya ……… geldim.
4
Zaman Zarfı
Seni ……… okulda bekleyeceğim.
5
Yer Yön Zarfı
Sen biraz ……… gider misin?
6
Yer Yön Zarfı
Ne olur, ……… dön!
7
Miktar Zarfı
Ödevini ……… güzel hazırmış.
8
Miktar Zarfı
Lütfen ……… sessiz konuş.
9
Soru Zarfı
Şölene ……… gelmedin?
10
Soru Zarfı
……… bakıyorsun arkadaşım?

4. ETKİNLİK:
Üsküdar kadılarından birisi olan Hüsameddin Efendi, yaşlılığı hiç sevmediği gibi kendisine yaşlılıkla ilgili sorulara da ilginç cevap verirmiş. Yine bir gün kendisine sorulan sorulara şöyle cevap vermiş:
a.  - Söyler misiniz saçlarınız neden ağardı?
     - Nezleden.
b.  - Beliniz niçin iki büklüm edildi?
     - Gezmeden.
c. - Dizleriniz neden titriyor?
    - Çizmeden.
4. - Peki, dişleriniz niçin dökülmüş?
    - Yiyip içmeden.


Soru
Cevap
1
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin türü nedir?

2
Altı çizili bu sözcükler hangi türde………..’dır.

3
Altı çizili sözcükler cümleye hangi anlamı kazandırmıştır?5. ETKİNLİK: Aşağıdaki sözcükleri zarf olarak cümle içinde kullanınız.
Yalnız

Sessiz

Fazla

Kesinlikle

Akşam

Az

6. ETKİNLİK: Aşağıdaki kelimeleri  sıfat ve zarf olacak şekilde cümle içinde kullanınız.

1

Ne biçim
Sıfat

Zarf


2

Boş
Sıfat

Zarf


3

Büyük
Sıfat

Zarf


4

Akıllı
Sıfat

Zarf


5

Sıcak
Sıfat

Zarf


6

Zor
Sıfat

Zarf


7

Yalan
Sıfat

Zarf


8

Biraz
Sıfat

Zarf


9

Çok
Sıfat

Zarf


10

Böyle
Sıfat

Zarf7. ETKİNLİK: Aşağıdaki kelimeleri zarf ve sıfat olacak şekilde cümle içinde kullanınız.


1

Bir
Sıfat
Bir öğrenci seni sordu.
Zarf
Örnekleri bir bir sıraladı.

2

uslu
Sıfat

Zarf


3

Böyle
Sıfat

Zarf


4

Yavaş
Sıfat

Zarf


5

İleri
Sıfat

Zarf


6

Aşağı
Sıfat

Zarf


7

Çok
Sıfat

Zarf


8

Sert
Sıfat

Zarf


9

Nasıl
Sıfat

Zarf


10

İyi
Sıfat

Zarf


11

Soğuk
Sıfat

Zarf


12

Ne kadar
Sıfat

Zarf
8. ETKİNLİK: Aşağıdaki sözcükleri zaman zarfı olarak cümle içinde kullanınız.
1
Hep

2
Akşam

3
Gece

4
Erken

5
Sene

6
Kışın

7
Bugün

8
Kuşluk vakti

9
Gece yarısı

10
İlk önce

11
Bundan sonra

12
Her zaman9. ETKİNLİK: Aşağıdaki kelimeleri isim, zarf ve sıfat olacak şekilde cümle içinde kullanınız.

1

Güzel
İsim

Sıfat

Zarf


2

Doğru
İsim

Sıfat

Zarf


3

Acı
İsim

Sıfat

Zarf


4

İyi
İsim

Sıfat

Zarf


5

Yalnız
İsim

Sıfat

Zarf


6

Yeni
İsim

Sıfat

Zarf


7

Eski
İsim

Sıfat

Zarf

10. ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere istenen türde zarflar yazınız.

1
Okula …………… arabayla gelmiştim.
Zaman zarfı
2
Sınava tam …………… kalmış.
Zaman zarfı
3
Sınıfımızın …………… çalışkan öğrencisidir.
Miktar zarfı
4
Lütfen …………… sabırlı olunuz.
Miktar Zarfı
5
Güneş …………… kayboldu..
Durum Zarfı
6
Benimle …………… konuşamazsın.
Durum Zarfı
7
Biraz …………… giderseniz.
Yer-yön Zarfı
8
Çaresiz …………… döndük.
Yer-Yön Zarfı
9
Sen bu soruları …………… çözdün?.
Soru Zarfı
10
İşçiler bahçede …………… çalıştı.
Soru Zarfı
11
Türkiye’ye ……………  gelecekler.
Zaman Zarfı
12
Ceketini alıp …………… çıktı.
Yer Yön Zarfı
13
Bu araba …………… yakıyor.
Miktar Zarfı
14
Beni …………… beklemediniz?
Soru Zarfı
15
…………… saçlarına aklar düşmüş?
Soru Zarfı

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
1 Komentar untuk "ZARFLAR ÇALIŞMA KAĞIDI 1"

Back To Top -->