DERSKONUM.COM

TÜRKÜ İNCELEME ÖRNEĞİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

TÜRKÜ İNCELEME ÖRNEĞİ,
TÜRKÜ İNCELEME, İNCELEME, TÜRKÜ REDİF KAFİYE ÖLÇÜ UYAK İNCELEMESİ, BİR TÜRKÜNÜN KAFİYE REDİFİNİ BULMA,

Türkü
1. Söğüdün yaprağı nârindir nârin
İçerim yanıyor dışarım serin
Zeyneb'i ettiler bu hafta gelin
Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim

2. Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvan elvan güller kokar koynunda
Arife gününde bayram ayında
Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim

3. Zeyneb'e yaptırdım altından tarak
Tara da zülfünü gerdana bırak
Görüşmek isterim yollarım ırak
Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim

4. Zeyneb'in alı var alı neylesin
Al yanak üstüne şalı neylesin
Bu yosmalık dururken malı neylesin
Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim

5. Zile'nin yolları dardır geçilmez
Soğuktur suları bir tas içilmez
Anadan geçilir yardan geçilmez
Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim

TEMA: AŞK
YÖRE: SİVAS

Biçim İncelemesi: 
Bu türkü bent ve nakaratlardan (kavuştak)
meydana getirmiştir. Bentler üçer dizeden, kavuştaklar (nakarat)
ise iki dizeden oluşmuştur. Türkünün uyak düzeni şöyledir:
aaaBB / cccBB / dddBB / eeeBB / fffBB
"B" ile gösterilen kavuştak bölümleri her bendin sonunda hiç değişmeden
tekrarlanmıştır.

Türkünün uyak çeşitlerini inceleyelim:
sö - ğü - dün yap - ra - ğı nâ - rin - dir nâ - rin

6 + 5 = 11'li hece kalıbı kullanılmıştır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "TÜRKÜ İNCELEME ÖRNEĞİ"

Back To Top -->