DERSKONUM.COM


TÜRK DİLİ VE TARİHİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

TÜRK DİLİ VE TARİHİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR, TÜRK DİLİ VE TARİHİ, TÜRK DİLİ VE TARİHİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR,
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNE KADAR Türk Dili ve Tarihi Alanında Yapılan Çalışmalar
 Türkçülüğün temellerinden olan Türk dili ve kültürüyle ilgili
ilk çalışmalar Tanzimat Dönemi’nde başladı. Şinasi, Namık
Kemal ve Ziya Paşa’nın dilde sadeleşme çabaları bunun ilk
örnekleridir. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır:

Lehçe-i Osmani (Ahmet Vefik Paşa): Türkçeyi bağımsız bir dil
olarak ortaya koyma çabasıdır.
Şecere-i Türkî (Ahmet Vefik Paşa): Ebulgazi Bahadır Han’dan
çevirdiği bu eserinde Türk tarihinin İslamiyet’ten önce başladığını
belirtir.
Tarih-i Âlem (Süleyman Paşa): Askerî okullar için hazırlanan bir
ders kitabıdır. Türk tarihini İslamiyet öncesinden başlayarak
anlatır.
Lisan-ı Türkî (Şemsettin Sami): Türk kavramından övgüyle sözeden
edebi bir makaledir.
Kamus-i Türkî (Şemsettin Sami): Türk dili üzerine hazırlanan
bir sözlüktür.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "TÜRK DİLİ VE TARİHİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR"

Back To Top -->