DERSKONUM.COM


LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR MİLLİ EDEBİYATI BÖLÜM 2

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR MİLLİ EDEBİYATI, MİLLİ EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, MİLLİ EDEBİYAT LYS AÇIK UÇLU SORU, 
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ
HAZIRLAYAN: derskonum.com 

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA
BÖLÜM 2-

Atatürk'ü en net bilgilerle anlattığı Zeytindağı ve Çankaya
adlı yapıtlarında, aynı zamanda içinde, yaşadığı dönemi
de tanıtmıştır. Yapıtlarını sade bir üslupla ve çarpıcı
sözcükleri seçerek oluşturmuştur. Gazeteciliğinin yanı
sıra gezi yazılarıyla da tanınmıştır.
1- Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
…………………………………

Türk dilinde otuz beş sene önce başlayan sadeliği öldüren
onlardı. Öyle cümleleri vardı ki, içinde hiç Türkçe
sözcük yoktu. Şimdi yeni bir hayata başlayan Türklere,
yeni ve doğal bir dil gerekliydi. Halka ulaşmak için Öncelikle
milli bir dil oluşturulmalıydı. Bizce, eski dil hastaydı.
Bu hastalığın nedeni de içindeki gereksiz ve yabancı kurallardı.
2-Bu parçada "biz" diye sözü edilenlerin
bağlı olduğu edebiyat dönemİi hangisidir?
…………………………………

Yirminci yüzyılın başlarındaki realist Türk hikâyeciliğinin
önde gelen isimlerinden biridir. Genç yaşta ölmüş olmasına
rağmen, edebiyatımıza kazandırdığı eserler, gerek
sayı gerek değer bakımından Türk hikâyeciliğinde büyük
öneme sahiptir. Onun asıl edebi faaliyeti, "Yeni Lisan"
isimli makalesini yazdığı Genç Kalemler dergisinde başlamıştır.
Bu makaleyle, yazar, hem dil ve edebiyat kültürünü
hem de milliyetçi görüşlerini sergilemiştir.
3-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
……………………………

1911’de Genç Kalemler çıkmadan önce, Divan şiiri
ve Servet-i Fünun tarzında şiirler yazan ve bunları
"Geçtiğim Yol" adlı kitabında toplayan sanatçı, Milli
Edebiyat döneminde, Türk şiirinin, milli değerini
oluşturması gerektiğini ileri sürmüştür.
4-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
……………………


II. Edebiyata, Fecr-i Âti şiiriyle başlayan sanatçı, sonradan
Milli Edebiyat görüşünü destekler; yaptığı çalışmalarla
edebiyat tarihi ile edebiyat eleştirisinin ayrımına
dikkat çeker.
5--Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
…………………………….

III. "Ey Türk Uyan" şiiriyle, Servet-i Fünun döneminde
farklılık yaratmasına karşın, düzyazı sayılabilecek
dizeleri alt alta sıralayan sanatçının şiirleri estetik ve
teknik bakımdan güçlü değildir.
6- -Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
…………………………..

IV. Sanatçı, "Yeni Hayat" adlı şiir kitabının önsözünde,
kendini şair saymamış; bilinçli düşüncelerini ölçülü
ve uyaklı biçimde yazan bir düşünür olarak tanınmıştır.
7--Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
……………………………….

“Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur.”
dediği zaman, Türkçülüğü bu derece açık ve güçlü bir
sesle dile getirebilmiş başka bir sanatçı yoktu. Servet-i
Fünun sanatçılarıyla çağdaş olduğu halde 'Toplum için
sanat" anlayışıyla eserler vermiştir. Türk edebiyatında
Cenge Giderken, Anadolu'dan Bir Ses, Irkımın Türküsü,
Ey Türk Uyan gibi ilk milli şiirler onun imzasıyla yazılmıştı.
8-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
……………………………..

"Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir." düşüncesiyle
çalışmış ve Türk milliyetçiliğini sağlam esaslar
üzerine kurmaya çalışmış büyük bir düşünür ve toplumbilimcidir.
Başlangıçta Turancılığı savunmuş; daha sonra
bu hayali hedefinden vazgeçmiştir. "Türkçülüğün Esasları"
adlı eserinde, açık ve anlaşılır, cümlelerle bir program
çizmiştir.
9-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
…………………………

Bazı sosyal sorunları, sihirli çizgilerle beliren manzum
hikâyeleri onun en güzel eserlerindendir. Sosyal ve yerli
konuların yanı sıra bazı tarihi olayları, gezi anılarını da
hikâyeleştirmiştir. Tarihi eserlerinin konusunu genellikle,
İslam büyüklerinin hayatlarından almıştır. Onun bu tarz
şiirleri, İslamiyet'e candan bağlı bir sanatçının samimi
duygularıyla bezenmiştir. Aruz ölçüsünü başarılı bir şekilde
kullandığı şiirlerini "Safahat" adlı eserinde toplamıştır.
10-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?

……………………………

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR MİLLİ EDEBİYATI BÖLÜM 2"

Back To Top -->