DERSKONUM.COM


11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI,
11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI,
 2.DÖNEM 1.YAZILI, YAZILI SORULARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, 
KLASİK,TEST,AÇIK UÇLU

1)      Aşağıdaki metnin türü ve bu türün çeşidi nedir? (10P.)
        Neden seçtim Ece Ayhan üzerine genel
çizgileriyle onun şiirini saptayan bir yazı yazmayı.Hem kolay hem de zor
olduğundan, bir bir şiir anlayışını hem yıkıp hem de bir yenisini
okuduklarından kuşkulandıran ilk addır.O her bir okuyanda bir yadırgatma
kurduğundan.Ece Ayhan 1950 kuşağı içinde okuyucuyu kendisinden ve
evetle kaşılayamam.Birçok okuyucu onun yaptıklarını bir snobizm olarak
duygusu uyandırmıştır.Bu yadırgatma belli amaca yönelmiş midir? Bunu rahatlıkla
niteleyebilir,zorluğu da burada başlıyor.Ece’nin kolaylığına gelince: ……


2) Yukarıdaki metnin
yazarında olması gereken özellikler nelerdir? 5 tanesini maddeler halinde
yazınız.




3) Aşağıdaki
boşlukları uygun şekilde doldurunuz.( 10 P)

§  Dünya edebiyatının en tanınmış deneme yazarı ……………………………  ve …………………………………’dur
§  Makale türü edebiyatımıza ………………………….
döneminde girmiştir.

§  Fıkra yazılarında yazar ……………… konularla ilgili görüşlerini yalın
anlatımla ifade eder.

§  Masa başı yapılan uydurma habere ……………………………….. denir.

4) Aşağıdaki metinlerin türlerini yazınız. (5+5)
A----İster sözle olsun, ister davranışla, zorbalığın her
çeşidinden nefret ederim. Düşüncemizi duyular yoluyla aldatan gösterişlere her zaman karşı koymuşumdur.
Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki çoğu, herkes gibi insandır
B----Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desemtabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz
gülmeniz için söze böyle başladım.
Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem
tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını,asık bir suratla
sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı
kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız.

5) Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bularak sözcüklerin altına doğrusunu yazınız.

“ Madem ki gelmiyorsun, bende giderim. Ben de çok
kitap olduğunu sende mi biliyorsun? Demekki haklıyım?” Kitapda o kadar çok terim kullanılmış
ki sık sık sözlüğe bakmak gerekiyor.
6) Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğru şekillerini boş bırakılan yerlere yeniden yazınız. (3+3+3+3)
Bu maaşla   doğadaki otları toplayarak lezzetli yemekler yapabiliyorsanız     gül gibi   geçinip gidersiniz.    
  Dürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum.   
Özel zevklerim arasında kitap okumayı severim.
7) Sohbet yazıları ile  makale  arasındaki farklardan iki  tanesini yazınız.(10 puan)

8) “Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...
cümlesini inceleyiniz. (10puan
Yüklemine göre(3p.)      
Öge dizilişine göre: (2 p.
Yapısına göre    (3p.)                                                                 
 Anlamınagöre: (2 p.)
Bilim ve teknolojinin gelişmesi, insanın sanata ve edebiyata olan gereksinimini ve ilgisini zerre kadar azaltmamıştır. Bugün insanlar en az eskisi kadar ilgililer sanatla, edebiyatla. Nitekim yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. İstatistiklere göre roman ve öykü okuru son on yüzyılda  %20 artmış. Eskiden resim,
heykel müzeleri yalnız bir iki büyük kentte çok az sayıda açılırdı. Şimdi görüyoruz ki büyük kentlerimizin hemen hepsinde çok sayıda resim ve heykel sergisi açılıyor. Üstelik bu ergilere ilgi de eskiye göre hayli fazla.
  Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A)           İlk cümlede bir iddia dile getirilmiştir.
B)           Ana görüş sayısal verilerle desteklenmiştir.
C)            Yazar, iddiasını gözlemleriyle inandırıcı kılmaya çalışmıştır.
D)           Parçada makale türüne
özgü özellikler ağır basmaktadır.
E)           Parçada eleştirel bi anlatım egemendir.
b) Aşağıdaki sanatçılardan hangileri edebiyatımızda "denemeci" kimliğiyle tanınmışlardır?
A)    Cenap Sahabettin - Fuat Köprülü
B)    Şinasi - Yahya Kemal Beyatlı
C)   Ahmet Rasim – Ahmet Haşim
D)   Halit Ziya Uşaklıgil -Nurullah Ataç
E)    Nurullah Ataç - Suut Kemal Yetkin
“Yalnızca güneşli günlerde yürüyen kişi, amacına ulaşamaz.”
 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?
A) isteneni elde etmek her koşulda çalışmayı zorunlu kılar.
B) Başarılı olmak için insanın ne istediğini bilmesi gerekir.
C) insan, attığı her adımın sorumluluğunu taşımalıdır.
D) Değişik ortamlara kısa sürede uyum sağlamak güçtür
E) Seçici olmak insan arı güçlüklerle yüz yüze getirir.
 “Roman yazarı , eserini oluştururken toplumsal  yapıyı   çeşitli  açılardan inceler.”  cümlesinde kaç söz öbeği vardır?
A ) I       B) 2          C) 3  D) 4       E) 5 

Salvador Dali’nin bütün resimlerinin yer aldığı sergide, İspanyol ustanın sanat tarihine bıraktığı eşsiz mirası yansıtan iki yüz yetmiş yapıt sanatseverlere tanıtıldı.
 Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Birden fazla sıfat tamlaması vardır.
B) Yönelme durumu eki alan sözcükler zarf tümleci görevindedir.
C) Sayı sıfatı kullanılmıştır.
D) Yapım eki almış birden fazla sözcük vardır.
E) Bileşik sözcük kullanılmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde “daha”sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Daha ne istiyorsun, kullanılmamış bir gök sunuyorum sana.
B) Şiir biter mi hiç, yan yana gelmemiş sözcükler varken daha.
C) İngiliz edebiyatına daha çok da Fransız edebiyatına ilgiliyim.
D) Irmaklar daha güzel olsun isterim kuşlar daha güzel uçsun.
E) Bütün çabamız daha yaşanası bir dünya bırakmak yarınlara.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF DİL VE ANLATIM 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->