DERSKONUM.COM


KADI BURHANEDDİN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

kadı, burhaneddinKADI BURHANEDDİN, KADI BURHANEDDİN EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ, KADI BURHANEDDİN EDEBİ VE FİKRİ YÖNÜ ESERLERİ, ŞAİR VE YAZAR, ŞAİR VE YAZAR EDEBİ KİŞİLİKLERİ, KADI BURHANEDDİN EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ, KADI BURHANEDDİN EDEBİ VE FİKRİ YÖNÜ ESERLERİ, ŞAİR VE YAZAR, KADI BURHANETTİN KİMDİR HAYATI ESERLERİ, 
Hayatı

Asıl adı Burhaneddin Ahmed olan şair, 1344 yılında Kayseri'de doğmuştur. Kadı, vezir, atabey ve hükümdar olmuş bir Türk şairi ve âlimidir.
Burhanneddin beş yaşındayken babasından derse başlayarak on dört yaşına kadar Türkçe, Arapça ve Farsçadan başka mantık ve hikmet gibi ilimleri de öğrenmiştir. On dört yaşında babasıyla Mısır'a gitmiş orada fıkıh, usûl, feraiz, hadis, tefsir ve tıp ilimlerini öğrenerek dört mezhebe vâkıf olmuştur. Ayrıca tabiiyat, riyaziyat ve ilâhiyatın usûl ve ilmini görmüştür. On dokuz yaşında hac görevini tamamlamış, yirmi bir yaşında babasının yerine Kayseri'de Kadı olmuştur.
1381 yılında sultan olarak Sivas'ta tahta çıkmış, kendi adına hutbe okutmuş, sikke bastırmıştır. On sekiz yıl süren saltanatı fasılasız savaşlar içinde feci bir biçimde sona ermiştir. 1398 yılında Sivas'ta öldürülmüştür.


Edebî Kişiliği

Kadı Burhaneddin çok zekî, pek tedbirci ve basiretli, dikkate değer derecede iş bilen seçkin bir kadı, seçkin bir vezir, âlim, şair ve cesur bir hükümdardır.
Üstün zekâsıyla devrin bütün bilgilerini elde etmiş, kılıç ve kalemi aynı beceri ile kullanmıştır. Harple uğraştığı zamanlarda bile ilimle uğraşmaktan uzak kalmamıştır. Arapça ve farsçayı şiir söyleyecek kadar iyi öğrenmiştir.
Eserlerinde Azeri Türkçesinin bütün özellikleri bulunmasına rağmen Dil ve tekniği kusurludur. Kendine özgü içten ve canlı bir üslûbu vardır.
Siyasî ve ilmî şöhreti, şairliğini gölgelemiş olan Kadı Burhanneddin Azeri ve Osmanlı edebiyatlarının gelişiminde etkili olmamıştır.

Eserleri

Dîvân, İksîrü's-sa'adât fî Esrârü'l-ibâdât

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "KADI BURHANEDDİN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ"

Back To Top -->