LİSEDE DEVAMSIZLIK KAÇ GÜNE İNDİRİLDİ 2017-2018-2019

reklamlar
DEVAMSIZLIK AFFI 2016,DEVAMSIZLIK HAKKI 2016, DEVAMSIZLIK SİLME 2016 2017 LİSE DEVAMSIZLIK HAKKI, lisede devamsızlık sildirme 2016, LİSELERDE DEVAMSIZLIK KAÇ GÜNE İNDİRİLDİ 2016-2017-2018-2019, güncel hayat, HABERLER, LİSEDE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADAR, LİSELERDE DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN, LİSELERDE DEVAMSIZLIK KAÇ GÜNE İNDİRİLDİ 2015-2016-2017-2018, 2015-2016-2017-2018 devamsızlık,2016 2017 yılı lise devamsızlık kaç gün 2015-2016-2017-2018 devamsızlık hakkı, DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN 2016 LİSE-lisede kaç gün özürlü devamsızlık hakkı var, devamsızlık hakkı kaç gün meb, 2016 devamsızlık yönetmeliği, özürlü devamsızlık kaç gün, özürsüz devamsızlık kaç gün, lisede devamsızlık, 2015-2016-2017 devamsızlık, lise devamsızlık kaç gün,özürlü devamsızlık kaç gün 2015-2016-2017, lise rapor hakkı kaç gün 2015 2016,toplam devamsızlık hakkı,ÖZÜRLÜ DEVAMSIZLIK KAÇ  GÜN, ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN, 9,0,11,12.sınıf devamsızlık hakkı,liselerde devamsizlik yönetmeliği, lisede devamsızlık 10 günü geçerse ne olur,lise devamsızlık kaç gün olursa sınıfta kalınır,2017 DEVAMSIZLIK,lise son sınıfta devamsızlık indirme var mı,LİSEDE DEVAMSIZLIK HAKKI,DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN 2017 LİSE, LİSE DEVAMSIZLIK DİLEKÇESİ,LİSEDE ÖZÜRLÜ,ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK KAÇ GÜNLiselerde devamsızlık yapmayı seven öğrencilere kötü haber ;devamsızlık 30 güne indirildi. DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA.. 


1 Temmuz2015 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile liselerde geçerli olan devamsızlık süreleri değişti. Değişen maddelere göz atacak olursak;Öncelikle özürsüz devamsızlık süresinin 10 gün  olarak değişmeden kaldığını belirtelim. 10 gün özürsüz devamsızlık yapan öğrenci ders notları iyi olsa bile başarısız sayılacak. Gün içinde toplam ders saatinin yarısına girmeyen öğrenci tam gün yok yazılırken,  değişiklik ile günlük ders saati sayısının 2/3 ü ve daha fazlasına girmeyen öğrenci tam gün  yok yazılacak. Bu madde öğrenci lehine bir değişiklik getiriyor. Faaliyetlere katılan öğrencilerin bu devamsızlıkları devamsızlık süresi hesabına  katılmıyordu. Yine katılmıyor ancak, yapılan değişiklik ile eğitim öğretim yılındaki toplam  gün sayısının yarısı ile sınırlama getirildi. Bu maddeden yararlanacak olan öğrencilerin  aleyhine bir düzenleme söz konusu.
En önemli değişiklik ise özürlü özürsüz toplam devamsızlık süresinin 45 günden 30 
güne indirilmesi oldu. 

Eski yönetmeliğe göre 10 gün özürsüzün haricinde 35 gün özürlü devamsızlık yapma hakkı varken değişiklik ile bu süre 20 güne düştü. Hafta bazında bakılırsa özürlü devamsızlık süresi 3 hafta azalmış oldu. Özellikle son sınıf öğrencileri için 3 haftalık süre YGS ve LYS hazırlık dönemi için oldukça önemli. Toplam 30 günlük süre ancak tutuklanma, yatarak tedavi ve kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler için 60 güne çıkabilmekte. Süre 60 günü geçerse raporda tutuklu olmakta fayda etmiyor. Öğrenim hakkı varsa gelecek yıl aynı sınıfı tekrar ediyor, yoksa açık liseye Yapılan değişiklik ile öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özrü takip eden 5 iş günü içerisinde okul yönetiminde velisi tarafından verilir ibaresi veliye yükümlülük getiriyor. Ancak bu 5 günlük süre okul yönetiminin uygun görmesi halinde 20 güne kadar uzayabiliyor..
...... ....


..GENİŞ BİLGİ
 İŞTE LİSELERDE DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ SON DEĞİŞİKLİKLER
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ileüçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır."
Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
"(3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahalli mülki amirleri ve/veya milli eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dahil edilmez. Ancak, faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere milli eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.
Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık süresinden sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.
(4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.
Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her beşinci günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Özürsüz devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin velisi bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenir.
(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
(Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.)
(6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır.
Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, iadeli taahhütlü postayla yapılır. Gerektiğinde ayrıca tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilişim araçlarından da yararlanılır.
(7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir."
Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
152 Komentar untuk "LİSEDE DEVAMSIZLIK KAÇ GÜNE İNDİRİLDİ 2017-2018-2019"

Bu eğitim sistemini yapan andavallar sizin hiç mi vicdanınız yok hiç mi acımıyorsunuz öğrenciye liseye gidiyoruz diye insanlıktan mı çıktık 35 gün neyine yeticek hadi ameliyat oldu ayağı kırıldı çok kötü bir rahatsızlık geldi başına ne olacak sınıfta mı kalacak ? Tabi yöneticilerin hiç umtunda değil onlar parasını alsın mis koltuğunda keyif yapsın zaten kendi çocukları özel okullarda yurt dışında okuyor biz garibanlara ne olursa olsun umurlarında değil hiç vicdan acıma duygusu yok hiç nefret ediyorum hepinizden pislik herifler ülkeyenin eğitim sistemine bi katkı yaptığınız yok.

20 gün olan ddevamsızlıkoolanakları

bende tansioyn var hastaneye gidiyorum kontroller için ve kara kara düşnyrm kötü oldu bu 20 gün .s

BU GERÇEKTEN VİCDANSIZLIKTIR!

Böyle işmi olur ben hiç birşey anlamadım biri bana yardımcı olabilirmi ?

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ NEYİ ANLAMADINIZ ÇÖZÜM ÜRETELİM

raporlu 20 raporsuz 10 gün mü yani

31 gun devamsızlığı var kardesımın ama yazıda 5 iş gunu izniyle uzatılabılır dıyor anlayamadım yardımcı olur musunuz

EVET AYNEN öyle... şimdi diyelim ki devamsızlığınız 30 oldu.. geçmişe dönük devamsılığınızı dilekçe ile sildirebilirsiniz.. ancak 5 iş günü geçmemiş devamsızlıklar silinir.. yani son yaptığınız devamsızlık atıyorum 1 ay öncedir bu silinemez :(

iyi geceler. oğlum bir ay önce kaza sonucu femurunda (uyluk kemiği) parçalı kırık oluştu,ameliyat oldu ve vidalarla plak takıldı.3 hafta boyunca yatak istirahatine alındı(oturması yasak ve wc si bile yatakta karşılandı).kontrole gittiğimizde kemiklerin kaynamadığı görüldü ve tekrar yatak istirahatine alındı. bu arada 1 ay önce kontrollü 30 gün heyet raporu aldık ve rapora evde özel eğitim görmesi uygundur ibaresi not düşüldü.daha önceden 5,5 gün devamsızlığı mevcuttur.10 gün sonra tekrar kontrolü var ve bugün heyet raporu bitti.şimdi nasıl bir rapor almalıyım.yardımcı olursanız sevinirim.(2.dönem hiçbir sınava giremedik)

Simdi benim devamsizligim 18 e 14.5
Yani raporlum 18 roporsuz 14.5
Sinifta kalmamak icin ne yapabilirm bana lutfen yardim edin

Yani raporlum 18 roporsuz 14.5 diyen değerli takipcimiz acil olarak geçmişe dönük devamsızlık sildirmelisin.. bu da anak 5 iş günü geçmemiş devamsızlık içim geçerlidir.. acil çözüm yapın.. kalabilirsiniz yaksa :(

değerli takipçimiz utku yenisaraç
Toplam 30 günlük süre devamsızlık hakkıdır.. ancak tutuklanma, yatarak tedavi ve kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler için 60 güne çıkabilmekte. Süre 60 günü geçerse raporda tutuklu olmakta fayda etmiyor. Öğrenim hakkı varsa gelecek yıl aynı sınıfı tekrar ediyor...
yani yapılacak şey 60 günü asla doldurmamaktır.. raporu olduğu halde öğretmenlerimiz sınav yapacaklardır.. öğrencimiz çok çok çalışsın.. Siz de bu arada okula gidin. öğretmenlerimizle tek tek görüşüp ders notlarını isteyin.. güzelce çalışsın okula ilk döndüğünde ise sınavlarına geciktirmeden girsin... geçmiş olsun.. son olarak 60 güne dikkat (mesajı okuduysanız muhakkak dönüş yapın)

Benimde 26 raporlu raporsuzda 5 gun devamsizligim var lise 4.snftayim simdi ne olur kalirmiyim sinifta yada silinyor fln diyosunuz

raporlu gününüz fazla toplamda 30 günü aşınca tehlikeli... Ancak 12. sınıf olmanın verdiği bir durumla alakalı olarak okul idaresi size yardım edecektir... Siz bu tarihten sonra devamsızlık yapmayın.. karne haftasından önce idarenizle durumu detaylıca gürüşün :)9

Ben lise son sinif ogrencisiyim. Toplam devamsizligim 30 gun. Siniftami kaldim ? Yoksa 30.5 dami kaliniyor? Acilcevap lutfen

ŞU AN BİR SIKINTI YOK DEVAMSIZLIK YAPMAYIN KALMAZSINIZ.. EĞER SON DEVAMSIZLIĞINIZIN ÜZERİNDEN 5 GÜN GEÇMEDİ İSE DİLEKÇE İLE SİLDİRİN... AMA ASLA DEVAMSIZLIK YAPMAYIN BU SAATTEN SONRA :)

Merhaba benim devamsizligim özürsüz 6.5 özurlü 22 toplamda 28.5 ben kalıyor muyum bu durumda?

:) bu durumda kalma gibi bir durumunuz söz konusu değil..

Devamsizligim ozursun tam 10 ozurlu 4 kalirmiyim

10 gün sınırdır. bu günü asla geçmeyin..bir de son devamsızlığın ne zaman acaba.. eğer üstünden 5 gün geçmedi ise veli dilekçesi ile izinli hale çeviriniz :)))

Benim raporsuz 9,5 ğün raporlu 20 gün silinemez de ama üniversite hastanesinde sürekli tedavi görüyorum halledebilirlermi idare ? Velim gelse

Yani şuan toplamda 29,5 gün bidaha hic kalmazsam devamsızlık yapmzsam kaliyomuyum şuanda özürlü tam 20

Okul idaresi 19,5 gün özürlü olunca kalıyorsunuz dedi off

Zordayım adlı kullanıcımız.. eğer devamsızlık yapmazsanız kalma gibi bi durumunuz yok.. eğer ki özel durumlar var ise veli ile idare arasındaki iletişimin sağlıklı ve doğru şeklde kurulması şarttır :)))

Okul idaresi özürlü 19,5 gün olunca kalırsınız demisti

benim özürlü+özürsüz 28 gün fakat 11gün geç var kalırmıyım?

Benim özürlü 5 özürsüz 7 bir sorun yok demii daha devamsizlik yapmiycam

Özürlü 20.5 ozursuz 9.5 devamsizligim var kaldım mi

TAM SINIRDASINIZ .. ŞU AN TÜM HAKLARINIZI KULLANMIŞSINIZ .. BU SAATTEN SONRA DEVAMSIZLIK YAPMANIZ SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKACAKTIR :)))

Benim ozusuz 4.5 ozurlu 32 sinifta kalirmiyim ?

yönetmeliğe ve kararlara göre sınıf tekrarı gözüküyor.. toplam 30 günü geçemez çünkü 10 özürlü +20 özürsüz olabilir.. fazlaca aşmışsınız.. ancak idare size müdahale edebilir ... o da sizin okuldaki durumunuza kalitenize ve iletişimine bağlı.. bir de muhtemelen özürlü olan devamsızlık için önemli bir neden var bunu idareye güzelce anlatın yardım isteyin :(((8

Benim ozursuz devamsizligim 10 simdi ben kaldim mi yoksa 10 gectigim zaman mi kaliyorum yardimci olabilirmisiniz

10 günü geçince kalıyorsunuz :))))

Benim özürsüz devamsızlığım 11.5 özürlü 9. Ancak o 1.5 günü sildiremiyorum yaklasık 2.5 ay oncesi.velim geldi birkac kez silemeyiz dediler.En sonunda mudur yardimcisi suan silemem sene sonu ogrenci baska zahiyat vermediyse gozden gecirecegiz tarzi bisey soyledi.Nolacak silmeleri katiyen yasak mi :(((

doğru söylemiş siz sene sonuna kadar güzelce devam edin hiç devamsızlık yapmadan ve disiplin suçu işlemeden idare bu iyi halinize ödül olarak silebilir :))))

Oncelikle selamün aleyküm .Okul gezileri faaliyet olarak mı sayılıyor yoksa devamsızlığa işleniyor mu acilll lütfen

Bu yorum yazar tarafından silindi. - Hapus

okul gezileri faaliyet olarak yazılıyor ve devamsızlığa işlenmiyor

Bizim okul gezimiz vardı.sınıfın bir kısmı gitmedi okulda kaldı ve yoklama alındi .gidenlere faaliyet olarak girilir değil mi

Merhaba suan devamsızlgım 11 bu cuma günü içerisinde 1 günü sildiricem 10 güne düşücek. acaba 10 damı kalınıyor 10.5 tamı yenı yönetmelige göre bilgilendirirseniz sevinirim

merhaba devamsızlık 10 oluncamı kalınıyor 10.5 ta mı kalınıyor?

32 gün devamsızlığım var özürlü ve özürsüz haklarım doldu o 2 günü nasıl sildirebilrim bi yolu varmı yardımcı olun lütfen

değerli takipçilerimiz 10 gün olunca kalmazsınız 10 günü geçince kalırsınız... bu kesin ve net. :)))

32 güün devamsızlığı olan değerli takipçimiz iki günü silmek tamamen idarenin elinde hiç bi şey yapamazsınız.. son kalan zamanlarınızda idari bir ceza almayın.. disiplinlik olmayın.. idare tolere edecektir muhakkak siz yeterki iyi bir şekilde sonuna kadar gidin ve çizginizi koruyun.. :)))

Merhaba ben lise 4.sinifim devamsizligim 34.5 toplam mudur yardimcimiz eyet raporu falan diyor bu insafsizligi yapar mi ya

Özürsüz 10 Özürlü 20 gün devamsızlığım var şu an . Kaldımmı şuan ?

KALMADINIZ.. tüm haklarınızı kullandınız... asla devamsızlık yapmayınız... :)

hocam şimdi benım ayagım kırıldı doktor ilk 10 gun için yarım alçı yaptı 10 gun rapor verdi. sonra tam alçı yaptı ve 30 gun rapor verdi ve suan raporlarım e okula gecmemeye basladı 14,5 gun ozursuz 7 gun ozurlu yazıyor ve ayaga kalkmam için 9 gunum daha var bunlarda raporun içinde kafam cok karısık sınıfta kalma tehlikem olabilirmi

Benim devamsızlık toplam 31 gun ve bu bir gün geceli 2 gün oldu acaba dilekçe ile Sildirme olurmu ?

Benim devamsızlık toplam 31 gun ve bu bir gün geceli 2 gün oldu acaba dilekçe ile Sildirme olurmu ?

burak arıcı isimli takipçimiz.. çok çetrefelli durum.. idare size yardım edecektir.. sizi mağdur etmeyecektir. çünkü ayak kırılması önemli bir neden bu sıkıntı olmaz... kalma ihtimaliniz az diyebilirim.

Ahmet Tahir ÖZTÜRK isimli takipçimiz... denemekte fayda var ama 30 günü geçtiği için silme olmayabilir.. ama 1 gün ile bir şey olmaz.. siz asla devamsızlık yapmadan devam edin idare size yardım edecektir..

Ben şu devamsızlık sildirme olayını anlayamadım. Bi açıklayabilirmisiniz?

Bu yorum yazar tarafından silindi. - Hapus

özürsüz 10,5 özürlü 20 acil yardım

MUSTAFA İSİMLİ TAKİPÇİMİZ.. KALMA İHTİMALİNİZ VAR ANCAK HANGİ SINIFTASINIZ.. 12. SINIF İSE İDARE EDİLİR... AMA MUHTEMELEN KALMAZSINIZ ÇÜNKÜ YARIM GÜN DEVAMSIZLIĞINIZI İDARE SİLEBİLİR.. EĞER DERS NOTLARINIZ DA İYİ İSE KALMAZSINIZ

Ya üniversite hastane sinden rapor alınca devsmszlk otuz gün uzuyormuş dogrumu

Benim özürsüz 10.5 özürlü 20 kalırmıyım :/

Benim özürlü 23 özürsüz 7 gün kalıyor muyum?

Benim özürlü 20 özürsüz 10 kalırmiyim ?

Bu yorum yazar tarafından silindi. - Hapus

Benim özürlü devamsızlık 21 gün özürsüz 3,5 gün ben kalıyormuyum özürlü devamsızlığın 20 yi gecmemesi mi lazımdı yada gecebilirmi cevap verirseniz sevinirim

İzinli 22 izinsiz 4.5 gün sınıfı gecermiyim kalırmıyım

Ben lise 1e gidiyorum özürlü 6 özürsüz 10 gün devamsızlığım var kalırmıyım herkez farklı bişey söylüyo velimi götürüyüm diyorumda en son 1ay önce yarım gün devamsızlık yaptım silinirmi bilmiyorum ve bu dönem kınama cezası aldım. 1.dönem ortalamam 53,9 2.dönem 51,7

BeN 12. Sınıf öğrencisiyim özürlü 11 özürlü 19.5 gün devamsızlığım var kalır mıyım

Arkadaslar devamsızlık cetvelinde 27 gün devamsızlıgim varken normalde şeyde 30 gün görünüyor raporda galiba haftasonu tatillerini de kaydetmisler hayatımda böyle bir saçmalık görmedim ya hu. her neyse işte kalır miyim ya özürlü 22 ozursuz 8

Benim özürlü 20 ozursuz 10 kalirmiyim lise orencisiyim

Raporsuz 10 raporlu 14.5 kalınır mi ?

Selamun aleykum benim özürlü 21 özürsüz 8.5 özürlü devamsızlıklik hakkı 20 iydi benim 21 sıkıntı olur mu acil cevap verebilirmisiiz

özürlü devamsızlık 20.5 özürsüz 9 kalırmıyım

Özürsuz devamsızlık 10 özürsuz devamsızlık 20 gün kalıyor muyum

Özürsuz devamsızlık 10 özürsuz devamsızlık 20 gün kalıyor muyum

Özürsuz devamsızlık 10 özürsuz devamsızlık 20 gün kalıyor muyum acil cevap verin

arkadaşlar sorularınıza genel bir cevap vereyim... Eğer 10 gün özürsüzü aşmış iseniz sistemde kalmış görzükürsünüz.. ancak idare bu durumu sizin lehinizde düzeltebilir ... bu kesin değil ama ddevamsızlıktan kolay kolay kalmazsınız.. 15 gün özürsüz devamsızlık dahi olsa.. ama bunun üstündeki devamsızlıkların affı veya düzeltilmesi zor olur :)))...

Merhaba ben 9. Sınıf öğrencisiyim ve devamsızlığım özürlü 19,5 - özürsüz tam 10 gün 9.5 olması gerekiyor kalırsın dedi müdür yardımcımız sistemden bakmadı ama kalır mıyım ?

Merhaba meslek lisesinde 11.sinifim eokul uygulamasina girdigim zaman ozursuz 8 özürlü 19 gozukuyor.

Ama eokula google dan girdigimde ozurlu 23 ozursuz 8 gozukuyor.

Benim durumum ne yani kafam karıştı.
Ne yapmam gerekiyor.

Merhaba meslek lisesinde 11.sinifim eokul uygulamasina girdigim zaman ozursuz 8 özürlü 19 gozukuyor.

Ama eokula google dan girdigimde ozurlu 23 ozursuz 8 gozukuyor.

Benim durumum ne yani kafam karıştı.
Ne yapmam gerekiyor.

Özürsuz 9 gün özürlü 21 toplamda 30 gün kalır mıyım

Meraba ben pınar şuan devamsızlıgım
9 raporlu 5 raporsuz ama işte rapor verdim 12 raporlu 5 raporsuz olacak ben bu durumda kalırmıyım yardım edin kütfenn 😞😞

Meraba googda r okulda 9 özürlü 5 özürsüz eokul vbsde 7 özürlü 5 özürsüz bir sorun olurmu birde 9 özürlü 5 özürsüz kalırmıyım okula ben aile izni veridm onuda raporluya işleniyor 12 özürlü 5 özürsüz oluyor kalırmıyım lütfenn cevap verinn 😞😞😞

kalmazsınız :) çünkü sistem öğrenciyi koruyor.. nottan kalmadığınız sürece kalmazsınız.. tabi devamsızlığınız 20 falan değilse.. 12 gün çok az rahat olun :)))

Özürsuz 9 gün özürlü 21 toplamda 30 gün kalır mıyım-- diyen arkdaşım tam sınır asla kalmazsınız

Mehmet Emin Yıldız isiimli değerli takipçiimiz.. muhtemelen uygulama hatasıdır.. idareye sormanızda fayda var.. doğrusunu siz biliyorsunuzdur. ama bir aksilik varsa hemen idareye bildirin :)))

Merhaba ben 9. Sınıf öğrencisiyim ve devamsızlığım özürlü 19,5 - özürsüz tam 10 gün 9.5 olması gerekiyor kalırsın dedi müdür yardımcımız sistemden bakmadı ama kalır mıyım ? -- sorusuna cevaben :)) aslaaaa kalmazsınızzz

Oh be bende 12 gün raporlu 5 gün raporsuz diye vok korktum kalırım diye teşekürler yardımınız icin kalmıyorum 😂😂😂 saolunnn rahatladıgım biran

:)))))))))) siz rahat olun :)... takip ettiğiiniz için teşekkürler

Ya bide bu son sorum 😊 ya normalde ddecamsızlıgım raporlu 7 raporsuz 5 ama eokul vbsde böyle gösteriyor googlede raporlu 9 raporsuz 5 diye işte bu haftayıda işlerlerse 12 raporlu 5 raporsuz olacak bi sorun olurmu düzelmese e okulda farklı e okul vbs de

bnm devamsızlıgım raporlu 20 raporsuz 10 heyet raporu alırsan geçerli olur normal rapor gecerli olmaz dedi idare 11.sınıf ögrencidiyim ortalamam 75, cezam felan yok ne olucak

bnm devamsızlıgım raporlu 20 raporsuz 10 heyet raporu alırsan geçerli olur normal rapor gecerli olmaz dedi idare 11.sınıf ögrencidiyim ortalamam 75, cezam felan yok ne olucak

Bu yorum yazar tarafından silindi. - Hapus

bnm devamsızlıgım raporlu 20 raporsuz 10 heyet raporu alırsan geçerli olur normal rapor gecerli olmaz dedi idare 11.sınıf ögrencidiyim ortalamam 75, cezam felan yok ne olucak

İyi günler özürsüz 8 gün özürlü ise 22 gün kalırmıyım, izin aldığım hocam bir şey olmaz dedi ama birde sizden duymak istedim kalırmıyım not ortalamam 71.6803

Özürsüz 10 gün olunca mı kalıyoruz 10.5 olunca mı?

Ben lise 1e gidiyorum özürlü 6 özürsüz 10 gün devamsızlığım var kalırmıyım herkez farklı bişey söylüyo velimi götürüyüm diyorumda en son 1ay önce yarım gün devamsızlık yaptım silinirmi bilmiyorum ve bu dönem kınama cezası aldım. 1.dönem ortalamam 53,9 2.dönem 51,7

eren isimli takipçimiz asla ve assla kalmazsınızzz :)))))))

İyi günler özürsüz 8 gün özürlü ise 22 gün kalırmıyım, sorusuna cevaben... asla kalmazzsınız zaten ortalamanız da çookk iyiii :()))))

Özürsüz 10 gün olunca mı kalıyoruz 10.5 olunca mı? soorusuna cevap : evet sınır 10 .. geçerse kalırsınız.. ancak artık sistem öğrenciiyi koruyo kalma çok az... tabi sınırı aşırı aşmamak şartı ileeee :))

bnm devamsızlıgım raporlu 20 raporsuz 10 heyet raporu alırsan geçerli olur sorusuna cevaben... sayın takipçimiz isim yazmanız çok iyi olur.. en azından takma bir isim olsun.. hitap edemiyoruzzz... asla KALMAZSINIZ.. idare size olması gerekeni söylemiş ama böyle başarılı bir öğrenci devamsızlıktan bırakılmaz.. merak etmeyin geçeceksinizzz... müjdesi bizden.. siz karneden sonra teşekkür için tekrar yorum yazın :))9

Benim devamsizlik tam 10 gün kaldim mi kalmadim mi ?

Benim devamsizlik tam 10 gün kaldim mi kalmadim mi ?

Lise sondayim 19.5 ozurlu ve 21 gun ozursuz devamsızlığım var simdi siniftami kaldim

19 gün özürlü. 9.5 gün özürsüz. 2.5 gün devamsızlıktan sayılmayan gün.1 tanesi nöbetçi. diğer 1.5 gün ise geç. yazıyor kalır mıyım geçer miyim?? 11. sınıfım

sayın mor fil isimli ziyaretçimiz.. asla kalmazsınız :) sınırdasınız ki bu saatten sonra sınırı geçseniz de bir şey olmaz :) gözünüz aydın :)999999999

Bob Rockets isimli ziyaretçimiz.. kesinlikle ve kesinlikle kalmazsınız :)))) selamlar sevgiler

Adsız isimli ziyaretçimiz.... son sınıfta 40 gün bile olsa kalmazsınız.. idare size güzellik yapar zaten.. mezuniyetiniz hayırlı olsun :))))))))

Bu yorum yazar tarafından silindi. - Hapus

benim özürlü devamsızlık 20. 5 özürsüz 9.5 kalır mıyım

benim özürlü devamsızlık 20. 5 özürsüz 9.5 kalır mıyım

Benim ozurlu devamsizligim 20 ozursuz 6gun kalmiyorum dimi
Lutfen cevap veriniz

adsız ziyaretçimiz asla kalmazsınız :) tatilin tadını çıkarın :)))))

Unknown
benim özürlü devamsızlık 20. 5 özürsüz 9.5 kalır mıyım diyen ziyaretçimizzz.. asla kalmazsınız titilde bol keyif yapın :))))))))

meraba benim devamsızlığım özürlü devamsızlığım 21 buçuk özürsüz 10 gün kalırmıyım acil cevap

meraba benim devamsızlığım özürlü devamsızlığım 21 buçuk özürsüz 10 gün kalırmıyım acil cevap

Benim devamsılık özürsüz 21 özürlü 9 kalıyomuyo cok açil cevap verin

Aga beimde 20 ye 9 ben kalırmıyım ?

Hocam benim devamsızlıgım özürlü 25 özürsüz 5 kalırmıyım çok acil

İyi günler site yöneticileri benim 21 gün özürlü, 9 günde özürsüz devamsızlığım var bu durumda kalıyor muyum ?

KALMAZSINIZZ :)))))) tam sınır ki bir iki günü idare sizin lehinizde karar vererek silecektir..

Kalmazsınız diye bana mı söylüyorsunuz lütfen yardım edin özürlü 21 , özürsüz 9 günüm var idare kalıyorsun dedi bana kardes lütfen yardım et kalırmıyım?

Site yöneticileri özürlü devamsızlığım 21,özürsüz 9 gün idare silmiceğini söyledi ve bu durumda kalacak mıyım bu devamsızlıklarla lütfen yardım edin adım sergen

Silerler derken silmelerine gerek varmı ki yani bende yonca özürlü 25 özürsüz 5

Site yöneticileri özürlü devamsızlığım 21,özürsüz 9 gün idare silmiceğini söyledi ve bu durumda kalacak mıyım bu devamsızlıklarla lütfen yardım edin adım sergen idare silmesede geçer miyim lütfen cevaplayın yalvarırım bu devamsızlıkla geçer miyim 21 özürlü ,9 özürsüz

:) silmeseler de 30 gün sınırdır... kalma gibi bir durum asla yok :)))

İyi günler benim hakkım 20.50 ye 8.50 sizce bir sıkıntı olur mu ? İzinli hakkı 20 ama benim ki toplam da 30 u aşmamış durumda ? Lütfen bir şey söyleyin

Ben 12. Sinifa gidiyorum ygs ve lys icin ozel bir dvamsizlik hakki var mi??

bu konuda özel bir izin yok . ancak veliler izin dilekçesi vererek sizi 30 güne kadar izinli gösterebilirler

süreğen bi hastalığım var raporlu 23 raporsuz 9 gün devamsızlık yaptım müdür yardımcımız hastalığımı biliyor ama aram pek iyi deģil derslerim iyi son sinifim birakirlar mi sınır nedir acaba

Devamlı bir hastalığın olduğu için bu göz ardı edilemez. aranız iyi ya da kötü.. sizi idare edeceklerdir.. son sınıf olmanız nedeni ile de asla kalmazsınız.. ki dersleriniz de iyi ise asla :))) siz dikkat edin ygs çalışmaya devam....

özürsüz devamsızlıgım tam 10 gün kalırmıyım yoksa 10.5 olursamı kalırım tam anlayamadım

Benim toplam devamsızlığım 25 lise 2 deyim özürsüz 8 özürlü 17 kalıyor muyum

kalmazsınız özürsüz devamsızlık 10.5 olursa kalırsınız.. bu sistem devamsızlıktan kalmanızı istemez. ama dikkat etmelisiniz

Benim toplam ozursuz9.5 ozurlu16.5 iki kez ailem ozursuzleri ozurlu yaptirdi bu sildirme nasil yapiliyor aciklarmisiniz

değerli ziyaretçimiz. sayfanın en üst kısmında link var devamsızlık sildirme dilekçesi diye.. oradan örnek dilekçeyi alın ve doldurun :) .. gayet basit olacaktır ...

Bu yorum yazar tarafından silindi. - Hapus
Bu yorum yazar tarafından silindi. - Hapus

Ben lise 2 öğrencisiyim devamsızlıktoplaöı 34 5 kalırmıyım kalmazmıyım

SİSTEMDE DEVAMSIZLIKTAN KALMIŞ GÖZÜKÜYORSUNUZ. ANCAK HİÇ BİR KURUM DEVAMSIZLIKTAN ÖĞRENCİSİNİ BIRAKMAK İSTEMEZ.. ÖZELLİKLE BAŞARI SEVİYENİZ YÜKSEK İSE... BU YÜZDEN DEVAMSIZLIK SİLDİRME DİLEKÇESİ YAZSIN VELİNİZ.. DİLEKÇE EN ÜSTTEKİ LİNKLEERDE VAR

Ozursuz devamsizligim 10.5 ozurlu 17 velim dilekce doldursa sinifta kalir miyim?M. Yardimcisi velimi arayip sinifta kaldi falan demiste ��

bu küçük tatlı bir yalan da olabilir.. gerçek de olabilir... resmiyette kaldınız.. ancak veliniz dilekçe yazar da sizi izinli gösterirse kalma olasılığınız düşüktür.

10 gün özürlü devamsızlık ve 23.5 gün özürsüz devamsızlığım var nasıl düşürürüm ? geriye dönük ameliyat raporu alsam acaba olurmu ?

Bence velinizle birlikte idareye gidip dilekçe vermenizde fayda var.. devamsızlık sildirme dilekçesi linki sayfanın üst kısmında.. eğer idare ikna olmazsa gereken resmi raporları alırsını...

11 sinif ogrencisiyim toplam devamsizligim 33 gun ve hastaligim var surekli hastalanip hastaneye kaldiriliyorum bide bununla birlikte kolum kirildi nasil halledebilirim bi fikriniz varmi yardimci olun lutfen

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN... 33 FAZLA BİRAZ.. RESMİ SINIRI GEÇMİŞİNİZ.. ANCAK ÖNEMLİ NEDENLERİNİZ VAR.. İDARE SİZİN İÇİN BİR GÜZELLİK YAPABİLİR.. VELİNİZLE GELİP DERDİNİZİ GÜZELCE ANLATINIZ.. RİCA MİNNET SİLDİREBİLİRSİNİZ.. GEÇMİŞ GELEMEDİĞİNİZ BAZI GÜNLER İÇİN FAALİYET İZNİ YAZABİLİRLER...

Merhaba temel lise son sınıf öğrencisiyim özürlü 12 özürsüz 21.buçuk gün devamsızlığım var bunu devamsızlığı işleyen hocayla konuştuğumda sen bi devam et bakarız sesi çok rahat konuştu ve 85ten aşağı notum yok sizce kalırmıyım?

:) ASLA KALMAZSINIZ O NOTLARDAKİ BİR ÖĞRENCİ ASLA BIRAKILMAZ.. Kİ SON SINIFSINIZ :) SİZ YİNE DE DİKKAT EDİN :)

Benim ozursuz devamsizligim 10 gun velim izin dilekcesi yazsa silinirmi 10 gun olunca siniftami kaliniyor

silinir.. 10 gün olunca kalmazsınız.. 10 buçuk olunca yani 10 u geçince kalırsınız

Back To Top