9.SINIF TARİH 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST SINAVI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


9.SINIF TARİH 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST SINAVI, 9.SINIF TARİH 2.DÖNEM 2.YAZILI, TARİH YAZILILARI, 2.DÖNEM 2.YAZILI TARİH DERSİ, 9 TARİH 2.DÖNEM 2.YAZILI, 9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları

9.sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları


S-1) Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaş Bedir Savaşı olmuştur. Bu savaşın sonucunda ele geçirilen esirler Müslümanlara okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakılma hakkın tanınmıştır

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin Müslümanlar için önemli olduğunu gösterir?

A-)Savaş kazanma

B-)Ticaret

C-)Eğitim

D-)Siyaset

E-)Sanat

S-2) I- Cemel Savaşı

II-Hakem Olayı

III- Kerbela Olayı

Bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-)İslamiyeti Arap Yarımadası’nın dışına taşımaları

B-)İslamiyette ayrılıklara neden olmaları

C-)İslamiyetteki ayrılıklara son verme girişimleri

D-)Hz. Ali Dönemi’nde yaşanmış olaylar olmaları

E-)Sorunların çözümlerinde bilgi kişilerden destek almaları

s-3) Kur’an ayetlerinin toparlanarak bir kitap haline getirilmesi kimin döneminde olmuştur?

A-)Hz. Muhammet

B-)Hz. Ömer

C-)Hz. Ebubekir

D-)Hz. Osman

E-)Hz. Ali

s-4) Abbasiler Emevilerden farklı olarak diğer milletlerden her alanda yararlanmışlardır. Abbasilerin Türklerden en fazla yararlandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Askerlik

B-)Eğitim

C-)Sanat

D-)Ekonomi

E-)Yönetim

S-5) İslamiyet öncesi, Arabistan’da ki yaşama ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A-)Göçebe yaşam egemendir.

B-)Kabileler arası savaşlar yaygındır.

C-)En yaygın din putperestliktir.

D-)Haram aylarda savaş yerine ticaret ve kültürel etkinlikler egemendir.

E-)Temel geçim kaynakları tarımdır.

S-6) Müslümanlar için önemli olan Şam ticaret yolunun güvenliği hangi savaş ile sağlanmıştır?

A-)Mekke’nin Fethi

B-)Hayber Savaşı

C-)Hendek Savaşı

D-)Uhud Savaşı

E-)Bedir Savaşı

S-7) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasında Asya Kıtası’ndaki devletlerden biri değildir?

A-)Bizans İmparatorluğu

B-)Sasani Devleti

C-)Batı Roma İmparatorluğu

D-)Kök Türk Devleti

E-)Çin

S-8) Hz. Ömer döneminde sınırların genişlemesiyle birlikte devlet teşkilatlanmasın da hızlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyla kanıt olabilecek gelişmelerden biri olamaz?

A-)Ülkenin eyaletlere ayrılması

B-)Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması

C-)Düzenli ordu kurulması

D-)Divan teşkilatının kurulması

E-)Devlet hazinesi oluşturulması

S-9) Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?

A-)Abbasilerin Emeviler aleyhine çalışmalar yapması

B-)Talas Savaşı sonucu Türklerin İslamiyetle tanışmaları

C-)Arap Milliyetçiliği yapmaları

D-)Sınırların genişlemesi sonucu merkezi otoritenin zayıflaması

E-)Hz. Muhammed’in ailesine iyi davranılmaması

S-10) Aşağıda verilen devletlerden hangisi Avrupa’daki İslam varlığına katkıda bulunmuştur?

A-)Abbasi devleti

B-)Tolunoğulları

C-)Büyük Selçuklu Devleti

D-)Beni Ahmer Devleti

E-)karahanlılar

s-11) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam mimarisinde dini alanda yapılan yapılar içinde sayılmaz?

A-)Cami

B-)Mescit

C-)Kümbet

D-)Külliye

E-)Kervansaray

S-12) İslamiyet’i resmi din olarak benimseyen ilk Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Gazneli Mahmut

B-)Yusuf Kadir Han

C-)Abdulkerim Saltuk Buğra Han

D-)Tuğrul Bey

E-)Çağrı Bey

s-13) Gaznelileri yıkılma noktasına getirirken Büyük Selçuklu Devleti’ni kurumsal olarak Devletler Sahnesine taşıyan savaş hangisidir?

A-)Katvan

B-)Malazgirt

C-)Kösedağ

D-)Dandanakan

E-)Yassı Çemen

s-14) I- Pasinler

II- Malazgirt

III- Dandanakan

Savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A-)II-III-I

B-)I-III-II

C-)I-II-III

D-)III-I-II

E-)III-II-I

s-15) – Kutadgu Bilig

– Atabet-ül Hakayık

– Divan_ı Lügat_ı Türk

Yukarıdaki yapıtlar aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisine ilişkindir?

A-)Tolunoğulları

B-)Akşitler

C-)Karahanlılar

D-)Büyük Selçuklular

E-)Anadolu Selçuklular

s-16) Türkler ile Araplar arasındaki en şiddetli mücadeleler aşağıda verilen dönemlerin hangisinde olmuştur?

A-)Emeviler

B-)Abbasiler

C-)Hz. Osman

D-)Hz. Ömer

E-)Hz. Ali

S-17) Türkler’in İslam dünyasına katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A-)Halifeliği ele geçirmeleri

B-)İslamiyeti geniş bir coğrafyaya yaymaları

C-)İslam uygarlığını geliştirmeleri

D-)Haçlı seferlerine karşı koymaları

E-)Müslümanlar arasında iç çekişmeleri sonlandırmaları

s-18) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine bağımsızlık sembolü olarak görülenler arasında yer almaz?

A-)Hutbe okutmak

B-)Halifenin onayı

C-)Para bastırmak

D-)Tuğ

E-)Otağ

s-19) Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan Türk devletlerinden değildir?

A-)Eyyubiler

B-)Memlüklüler

C-)Gazneliler

D-)Tolunoğulları

E-)İhşitler

s-20) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla ortaya çıkan Atabeyliklerden birisi değildir?

A-)İldenizoğulları

B-)Zengililer

C-)Begteginoğulları

D-)Salgurlular

E-)Türkiye Selçukluları

S-21) Gazneli Devleti’nin İslam tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Hindistan’ı İslamlaştırmaları

B-)Halifeyi korumaları

C-)Bilime önem vermeleri

D-)Posta teşkilatı kurmaları

E-)Selçuklular ile savaşları

S-22) I- Tolunoğulları

II-Eyyubiler

III- Memlukluler

Yukarıdaki üç devletin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Halkının tamamının Türk olması

B-)Orta Asya’da kurulmuş olmaları

C-)Mısır’da kurulmuş olmaları

D-)İlk çağ’da kurulmuş olmaları

E-)Emevi topraklarında kurulmuş olmaları

s-23) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların toprak yönetiminde görülmez?

A-)Has

B-)İkta

C-)Mülk

D-)Ahilik

E-)Vakıf

S-24) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklularda Mali işlerden sorumlu Divandır?

A-)Divan-ı Mezalim

B-)Divan-ı İnşa

C-)Divan-ı istifa

D-)Divan-ı arz

E-)Divan-ı Berid

s-25) – İhşit (Akşit)

– Gazneliler

– Karahanlılar

Yukarıdaki devletlerin ortak özellikleri için,

I- Mısır’da kurulmuşlardır.

II- İlk Türk-İslam devletleridir.

III- Siyasi varlıklarına Selçuklular son vermiştir

Yargılarından hangileri doğrudur?

A-)Yalnız I

B-)Yalnız II

C-)Yalnız III

D-)I ve II

E-)II ve III
9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları


1-C

2-B

3-C

4-A

5-A

6-E

7-C

8-B

9-B

10-D

11-E

12-C

13-D

14-D

15-C

16-A

17-E

18-E

19-C

20-E

21-A

22-E

23-D

24-C

25-B

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF TARİH 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST SINAVI "

Back To Top -->