DERSKONUM.COM


7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST, 7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI, ORTAOKUL YAZILI SORULARI,

1, “Dinde zorlama yoktur.”(Bakara suresi 256. Ayet) ayetinden  aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz.?  
a) İnanmak kişinin vicdanına kalmıştır.
b) Allah insanları inanmaya zorlamıştır.
c) Kişiler tercihlerine göre inanabilir.
d) Peygamberimiz rehber olup insanlara yol göstermiştir

2, Kur’an’da adı en çok geçen ,vahiy meleği olarak bilinen melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebrail                                                                            
B) Mikail                      
   C) İsrafil                                                                            
D) Azrail

3, Alevilik - Bektaşilik’te ibadetin temeli olan dua aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?
A) Sema                                                                                
B) Zakir                        
C) Rehber                                                                             
D) Gülbenk

4, “İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir.”
Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen nedir?
a) İyilik yapayım dersin, başına iş alırsın.
b) Tuttuğumuz balıkları denize atmalıyız
c) Allah yapılan hiçbir iyiliği boşa çıkarmaz
d) İnsanlar yapılan iyiliklerin kıymetini bilmezler

5, Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan değildir ?
A)Yesevilik                                                                            B)Kadirlilik                             
c)Hanefilik                                                                            d)Nakşibendilik

6, Yandaki şekil dinimizin hangi özelliğini belirtmektedir?
A)Adalet
B)Hoşgörü
C)Yardımlaşma
D)Emaneti korumak

7, Din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına alan Atatürk ilkesi hangisidir?
a) Halkçılık                        b) Milliyetçilik           
c) Laiklik                    d) Cumhuriyetçilik

8, Aşağıdakilerden hangisi dinimizin kültürümüz üzerindeki etkilerinden değildir?
A) Bayram günlerinde akrabaları ziyaret etmek         
B) Sünnet düğünü yapmak 
C) Hasta olan birisine ‘Allah şifa versin’ demek         
D) Yılbaşı kutlaması yapmak 
     
9, Aşağıdakilerden hangisi laiklik anlayışıyla bağdaşmaz?
A) Dinin yaşanmasında kısıtlama getirmek.
B) İstediği dini seçmesi için kişileri özgür bırakmak.
C) Diğer din ve inançlara hoşgörülü olmak.              
D) İnanç konusunda kişileri serbest bırakmak.

10, İnsanların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe ne ad verilir?
A) Gelenek            B) Ahlak                     
C) Kültür                         D) Bilgi

11, Günlük yaşamımızda karşılaştığımız insanlara “selamün Aleyküm” evden çıkarken “Allah’a ısmarladık.” hal hatır sorana “Allah’a şükür”, hasta olan kimseye “Allah şifalar versin.” deriz. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göste­rir?
A Geleneklere bağlı kalındığını                           
B Günlük yaşamda dindar olunduğunu
C Dini motiflerin dilimizde kullanıldığını          
D Müslüman sayısının giderek arttığını

12,Kültür bir milletin kimliğidir. Onu diğer toplumlardan ayırır. Kültürün varlığı Bir milletin varlığını gösterir. Kendi kültüründen uzaklaşan bir millet köklerinden kopmuş ve kurumuş bir ağaca benzer.”
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kültür bir milleti diğerlerinden ayıran en önemli unsurdur.
B) Kültüründen uzaklaşan bir millet varlığını yitirmiş demektir.
C) Kültür bir milleti millet yapan en önemli özelliktir.
D) Kültürel değerlerine sahip çıkan milletlerin varlığı uzun olmaz.

13,Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı yemenin içine girmez?
a)    Sıra beklerken ön tarafa geçmeye çalışmak
b)    SBS’de kopya çekmek
c)    İnsanlara saygı göstermemek
d)    Derste fazla parmak kaldırmak

14,Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunma yollarından biri değildir?
a)    İyi arkadaş çevresi edinmek
b)    Kötü alışkanlıkların zararlarının farkında olmak
c)    Bol bol yemek yemek
d)    Onların yerine güzel alışkanlıklar edinmeye çalışmak

15,Bir sahabi Hz. Muhammed’in ahlakını Hz.Aişe’ye sormuştu.  Hz. Aişe: “Sen hiç Kur’an okuyor musun?” diye sormuş, adam “evet” demişti. Hz. Aişe:” ………………………………........ demişti.
Hz.Aişe’nin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onun ahlakı güzeldi
B) Onun ahlakı Kur’an’dı.
C) Onun ahlakı dinin özüydü
D) Onun ahlakı farklıydı

Nas suresini yazınız?  (10p)

Her Soru 6 Puandır Nas suresi 10 puan.  

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI TEST"

Back To Top -->