Türkiye'nin mutlak konumunun sağladığı avantajlar

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Türkiye'nin mutlak konumunun sağladığı avantajlar nelerdir, Türkiye'nin mutlak konumunun sağladığı avantajlar, SORU SORU KİTAP CEVAPLARI, 
Türkiye’nin mutlak konumunun ülkemize sağladığı olumlu ve olumsuz etkileri araştırarak bir
sunum hazırlayınız. Türkiye’nin mutlak konumunun ülkemize sağladığı olumlu ve olumsuz etkileri, Türkiye’nin mutlak konumunun ülkemize sağladığı FAYDALAR , Türkiye coğrafi konum itibariyle:
• Orta kuşağın güneyinde yer alır.
• Etrafı denizlerle çevrili yarımada özelliğini taşır.
• Kıtalar arasında köprü oluşturur.
• Karadeniz ile Akdeniz ülkeleri arasında bulunur.
• Ortadoğu, Kafkas ve Batı Türkistan petrollerine yakın sayılır.
• Çeşitli ülkelerin siyasi blokları arasında yer alır.
Türkiye coğrafi konumunun bütün bu özellikleri, Türkiye’nin ticaretini, siyasetini, kültürünü, sanayisini ve kalkınmasını etkiler.

Türkiye Coğrafi Konumunun Özellik ve Etkileri
1. Orta kuşağın güneyinde yer alması: Türkiye, matematik konum itibariyle orta kuşağın güneyinde yer aldığı için yazları sıcak ılıman iklime sahip olur. Bu iklim, insanların yaşamını ve ekonomik etkinliklerini kolaylaştırır. Bitki örtüsünü, tarım hayatını, hayvancılık, sanayi, ticaret ve turizmini çeşitlendirir.
2. Yarımada özelliğinde bulunması: Türkiye’nin etrafı denizlerle çevrilidir. Türkiye’nin bu yarımada özelliği,
•  Türkiye’nin kıyılarında nemliliği artırır: Nemlilik daha çok insan yaşamını, bitki örtüsünü, tarım ürünlerini, ormancılık ve hayvancılığı etkiler. Kalkınmayı olumlu yönde etkiler.
• Denizciliğini etkiler: Özellikle deniz ulaşımını, deniz ticaretini ve balıkçılığı geliştirir.
• Kıyılarda turizmi canlandırır: Türkiye’nin denizleri yaz mevsiminde turistik faaliyetleri artırır. Türkiye turizmi kalkınmaya büyük katkı sağlar. Ancak denizlerin kirlenmesi turizmi ve balıkçılığı olumsuz yönde etkiler.
3. Kıtalar arasında köprü oluşturması: Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında bulunur. Bu kıtalardaki komşu ülkeler arasında ulaşım yolları üzerinde bulunuşu Türkiye’yi çok çeşitli yönden etkilemiş ve bu etki halen devam etmektedir. Bu etkileri kısaca açıklayalım:
a. Kıtalar arası göç ve savaş yolları üzerinde bulunuşu
• Tarihi çağlarda çeşitli kavimlerin Anadolu’ya yerleşmelerini sağlamıştır.
• Eski yerleşmeler Türkiye’de çeşitli kültürlerin kaynaşmasını sağlamıştır.
• Türkiye’de kültür çeşitliliği ülkemize tarihi zenginlik kazandırmış, günümüzde tarihi eserlerin çeşitlenmesini ve yaygınlaşmasını artırmıştır. Tarihi eserlerin yaygınlığı turizmin gelişmesinde etkilidir.
b. Ticaret yolları üzerinde bulunuşu: Türkiye Avrupa, Asya, Afrika ülkeleri arasındaki ticaret yolları üzerindedir. Bu yollar, Türkiye’nin ticaretini geliştirir.
4. Karadeniz ile Akdeniz ülkeleri arasında bulunuşu: Karadenize komşu olan ülkeler örneğin Rusya, Romanya, Ukrayna ve Kafkas ülkeleri ile Akdeniz kıyısındaki ülkeler arasındaki deniz ticareti boğazlardan geçer. Bu transit ticaret Türkiye’ye ekonomik yarar sağlar.
5. Petrol ve doğalgaz yataklarına yakınlığı: Türkiye Ortadoğu’nun Irak petrol yataklarına yakındır. Bu nedenle Irak petrollerini ulaşım kolaylığından dolayı ucuza satın alırız. Kuzey Irak petrollerinin borularla ülkemizden ihraç edilişi ülkemize ekonomik yarar sağlar. Türkiye’nin coğrafi konumu, Azerbeycan petrol yataklarına Rusya ve Türkmenistan doğalgaz yataklarına yakınlık sağlar. Bu enerji kaynaklarına yakınlık petrol ve doğal gazın ulaşımını kolaylaştırır. Böylece ithal edilen enerji kaynağının ülkemize düşük maliyet ile girmesi sağlanarak ekonomik gelişme hızımız artar.
6. Siyasi bloklar arasında bulunuşu: Türkiye coğrafi konum itibariyle siyasi blok oluşturan çeşitli ülkeler arasında bulunur.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Türkiye'nin mutlak konumunun sağladığı avantajlar"

Back To Top -->