10.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI ÖĞÜN YAYINLARI SAYFA 129-130

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

10. SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI SAYFA 129-130, 10. SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI ÖĞÜN YAYINLARI, 10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI ÖĞÜN YAYINLARI 2015-2016-2017, 
129
12. ETKİNLİK
• Betimleyici anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirleyerek defterinize yazınız.
13. ETKİNLİK
• Farklı sıfat türlerini de kullanarak okulunuzu betimleyen bir metin yazınız. Yazdığınız metni sı-
nıfta okuyunuz.
14. ETKİNLİK
• Sınıfta, dört grup oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla birlikte kitabınızdaki betimleme örneklerini
bir kez daha inceleyiniz. Diğer gruplarla da anlaşarak kendi grubunuzdaki arkadaşlarınızla
aşağıdaki konulardan birini seçiniz. Gruptaki arkadaşlarınızla birlikte, bu üniteden öğrendiklerinizden
yararlanarak seçtiğiniz konuya uygun bir metin yazınız.
Konular
• Birer grup sözcüsü seçiniz. Yazdığınız metinlerin grup sözcüleri tarafından okunmasını sağlayınız.
• Grup arkadaşlarınızla birlikte diğer grupların yazdığı metinleri, yukarıda verilen konulara uygunluğ
u bakımından değerlendiriniz. Grubunuzun görüşlerinin grup sözcüsü tarafından sözlü olarak
ifade edilmesini sağlayınız.
• Diğer grupların ve öğretmeninizin eleştirilerini de dikkate alarak metninizde gerekli düzeltmeleri
ve değişiklikleri yapınız.
• Sınıfta, yazılan metinlerin nasıl sergileneceği konusunu görüşünüz. Yazılan örnek metinleri,
sınıfça belirleyeceğiniz yöntemlerle sergileyiniz.
...CEVAPLAR....
12.ETKİNLİK
 • Betimleyici anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirleyerek defterinize yazınız.
Roman, hikaye, tiyatro, şiir, manzum hikâye, gezi yazısı, anı, biyografi, otobiyografi, günlük ..gibi metin türlerinde kullanılır.
 1. ETKİNLİK
 • Farklı sıfat türlerini de kullanarak okulunuzu betimleyen bir metin yazınız. Yazdığınız metni sınıfta okuyunuz.
Çok köklü bir geçmişe sahip olan Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ayvansaray’dan Topkapı’ya doğru uzanan tarihi Bizans surlarının karşısına inşa edilmiştir. Geçmişi 1950 li yıllara dayanan bu okul ilk önce Otakçılar lisesi olarak tarihte yerini almıştır.
Depreme dayanıklı olmadığı için tadilat geçiren bina üç katlıdır.  Mahalle ortasında etrafı yüksek bahçe duvarları ile çevrili bina hardal sarısı bir renge boyanmıştır.  Bahçeden içeri girmek için önce  demirden yapılmış büyük bir kapıdan içeri girmek zorundasınız. Bahçeye girdikten sonra okulun üç ayrı girişi vardır. Orta yerde merdivenlerden çıkılarak girilen kapı yönetici ve ziyaretçilerin girdiği kapıdır.
Öğrenciler ise binanın her iki yanına yapılmış alan diğer kapılardan girerler.  Kapıdan içeri girdiğiniz zaman sağ tarafa dönerseniz okul kantini ve rehberlik servisini bulabilirsiniz.
 • Sınıfta, dört grup oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla birlikte kitabınızdaki betimleme örneklerini bir kez daha inceleyiniz. Diğer gruplarla da anlaşarak kendi grubunuzdaki arkadaşlarınızla aşağıdaki konulardan birini seçiniz. Gruptaki arkadaşlarınızla birlikte, bu üniteden öğrendiklerinizden yararlanarak seçtiğiniz konuya uygun bir metin yazınız.
Konular

 • Bir yazar veya şair hakkında araştırma yapılarak bu kişinin ruh çözümlemesinin yapıldığı
betimleyici bir metin yazma.
……………………………
 • Nasıl bir çevrede yaşamak istediğinizi anlatan betimleyici bir metin yazma.
…………………………….
 • Grup üyelerinin hepsi tarafından bilinen, yakın çevrenizden bir yer hakkında sanatsal bir
betimleme metni yazma.
 • Yaşanılan il veya ilçe hakkında -çeşitli kaynaklardan da araştırma yapılarak- bilgi veren,
gerçeği yansıtan betimleyici bir metin yazma.
 • Birer grup sözcüsü seçiniz. Yazdığınız metinlerin grup sözcüleri tarafından okunmasını sağlayınız.
 • Grup arkadaşlarınızla birlikte diğer grupların yazdığı metinleri, yukarıda verilen konulara uygunluğu bakımından değerlendiriniz. Grubunuzun görüşlerinin grup sözcüsü tarafından sözlü olarak
ifade edilmesini sağlayınız.
 • Diğer grupların ve öğretmeninizin eleştirilerini de dikkate alarak metninizde gerekli düzeltmeleri
ve değişiklikleri yapınız.
 • Sınıfta, yazılan metinlerin nasıl sergileneceği konusunu görüşünüz. Yazılan örnek metinleri,

sınıfça belirleyeceğiniz yöntemlerle sergileyiniz.


SAYFA 130

130
• “Görülen Geçmiş Zamanın Aşırı Uçları” adlı metinde hangi duyu organlarına ilişkin betimleme
ögelerine yer verilmiştir? Bu ifadeleri bularak aşağıdaki tablonun ilgili bölümlerine yazınız.
İşitme Görme Koklama Dokunma Tatma
..............................
• Yukarıdaki fotoğraftan yola çıkarak defterinize, bütün sıfat türlerinden kelimeler kullanaca-
ğınız bir metin yazınız.
• Yazdığınız metinde kullandığınız sıfatları türlerine göre sınışandırınız. Sonuçları aşağı yazınız.
Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
16. ETKİNLİK

.....................CEVAPLAR...........................................................................................................
 • “Görülen Geçmiş Zamanın Aşırı Uçları” adlı metinde hangi duyu organlarına ilişkin betimleme
ögelerine yer verilmiştir? Bu ifadeleri bularak aşağıdaki tablonun ilgili bölümlerine yazınız.
İşitme   :  “ Bisikletin tekerlekleri döndükçe hafif bir çıtırtı işitilirdi.”
Görme:   “ Yaln›zbağ’a giden eski, ince toprak bir yol vardı.”
 Koklama: “etrafı iğde kokuları kaplardı.”
 Dokunma : “Serinliği, sessizliği, yıkanmış, temizlenmiş
Tatma: ………………..

 • Yukarıdaki fotoğraftan yola çıkarak defterinize, bütün sıfat türlerinden kelimeler kullanacağınız bir metin yazınız.
Bir toplumu en iyi yansıtan unsurlardan biri de onun sanatıdır. Eski evlerimiz kültürümüzün en iyi sembolü olarak karşımızda dipdiri durmaktadır. Bu günün ruhtan, sanattan, estetikten uzak beton binalarına karşılık kendi kültürümüzün en ince özelliklerini yansıtan  ve onu gezmeye gelen her turist üzerinde derin izler bırakan evlerimiz.  On gün önce beni ziyaret eden  iki alman arkadaşım da bana bunu söyledi. Kim ne iş yaparsa yapsın eski bir evi yeniden turizme kazandırmak takdire şayan bir iştir.
 • Yazdığınız metinde kullandığınız sıfatları türlerine göre sınıflandırırız. Sonuçları aşağı yazınız.
Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Niteleme: eski,  beton, derin
Sayı:  on, iki
Belgisiz: bir,  her
İşaret: bu
Soru:  Ne
..

.
NOT: SİTEMİZDE KİTABIN BÜTÜN SAYFALARIN CEVAPLARI MEVCUTTUR. TÜM CEVAPLARA TIKLADIKTAN SONRA ÖNCEKİ KAYITLARA GİDEREK HER SAYFAYA ULAŞABİLİRSİNİZ..


10.SINIF ÖĞÜN DİL VE ANLATIM CEVAPLARI, 10. SINIF ÖĞÜN YAYINLARI DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI SAYFA SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI ÖĞÜN YAYINLARI SAYFA 129-130"

Back To Top -->