DERSKONUM.COM


10.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI NOVA YAY SAYFA 40

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

5. Şiirde baharın gelişini dile getiren söz ve söz kalıplarına örnekler veriniz. Bunların şiirin anlamı üzerindeki etkisini açıklayınız.
Bahar (güneşi) ışıdı, eriyen kar ve buzlardan oluşan sular,
Coşkun seller (hâlinde) aktı.
Parlak (sabah) yıldızı doğdu.
Bulut gürleyerek yükseldi;
(Gökyüzünden) bardaktan boşanırcasına yağmur ve dolu yağıyor.
Hava bulutlu, (deniz üstündeki bir kayık gibi) sallanıyor;
Rengârenk çiçekler açıldı.
Cennet bahçeleri görünmüş gibi oldu.
(Havalar ısındı.) Soğuklar artık hiç gelmeyecek!
Bir şiirde tasvirler anlatılmak istenen düşünceyi zihinde daha iyi canlandırabilmek için yer verilir. Bu sayede hem daha etkileyici hem de daha akılda kalıcı hale getirilmiş olur.

6. Şiirin temasını bulunuz. Bu temanın nasıl işlendiğini belirtiniz.
Tabiat teması işlenmiş. Bahar sevinci anlatılıyor.
Bu tema şiirde kullanılan tasvirler ve söz sanatları ile ortay konmuştur.


7. Her bendin nesnel gerçekliğini tartışınız. Sınıfta gruplar oluşturarak bentleri yorumlayınız.
Birinci bentte baharın coşku verdiği vurgulanmış.
İkinci bentte baharın coşku verdiği vurgulanmış.
Üçüncü bentte  yerle ilgili nesnel unsurlar işlenmiş. Baharın etkisi anlatılmış.
Dördüncü bentte baharın hayvanları etkilemesi anlatılmış.
Bu bentlerde var olan tabiat unsurları alınıp onların üzerindeki baharın etkisi analtılmış.


8. Okuduğunuz şiirde atlı-göçebe kültürünün izlerini ve Destan Dönemindeki hayatla şiir arasındaki ilişkiyi belirtiniz. Bu ilişkinin (zihniyetin) şiirin oluşmasındaki rolünü açıklayınız.
Atlı göçebe kültür tabiatla iç içedir. Bütün ömürleri dağlarda, kırlarda bayırlarda geçer. Dolayısıyla bu şiire yansımıştır. İnsan yaşadığı duyguları dile getirir. Burada da baharın gelmesinden dolayı duyulan sevinç dile getirilmiş.


9. Okuduğunuz metinde dönemin yaşayış, inanış, gelenek ve göreneklerinin yansımalarına nasıl yer verilmiştir? Açıklayınız.
“Cennet bahçeleri görünmüş gibi oldu” mısrasında öldükten sonra bir hayatın var olduğu inancı  anlatılmaktadır. Burada uçmak yeri ifadesi cennet olarak çevrilmiştir. Baharla birlikte bütün varlıkların yeniden canlandığı hepsinin bir eşi olduğuna inanılıyor.


1. a) Metne göre kahraman, düşmanlarına ve halkına nasıl davranırdı? Açıklayınız.
Misafirlerine ikram eden düşmanına ise sert davranan, boyunlarını büküp kıran bir kahramandır.


b) Okuduğunuz metinden hareketle şiirin yazıldığı dönemle olan ilişkisini belirtiniz.
O dönemde ölen kişilerin arkasından törenler düzenlenirdi. Bu törenlere yuğ adı verilir. Yine bu törenlerde ölen kişinin kahramanlıklarını anlatan şiirler söylenirdi buna da sagu denir.2. “Boynun tatup kadırgan (Ve onların) boyunlarını tutup büken (bir kahraman)dı.” mısrasında kahramanın hangi özelliği anlatılmaktadır? Kahramanın bu şekilde tasvir edilmesi şiire ne katmıştır? Belirtiniz.

Kahramanın ne kadar güçlü kuvvetli olduğu anlatılmaktadır. Bu abartı şiiri daha etkili kılmıştır.10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2015 2016 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2015-2016 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI NOVA YAY SAYFA 40"

Back To Top -->