DERSKONUM.COM


11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI KONU ANLATIMI TÜM NOTLAR

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

      1.    Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi
      2.    
Yenileşme Dönemi

18. VE 19. YY. YENİLİKLERİ/ISLAHATLARI PADİŞAH PADİŞAH-OSMANLI DEVLETİ 18-19. YY. ISLAHATLARI YENİLİKLERİ


II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)

      1.    
Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu

                  TANZİMATI HAZIRLAYAN İLK ÇEVİRİLER HAZIRLIK (İLK) ÇALIŞMALARI
   
     o    Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda Gazete
 

                       GAZETELERİN SLAYT SUNUMU


      2.    Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler
      3.    
Tanzimat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
      4.    
Tanzimat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
         o    
Tanzimat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
         o    
Tanzimat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
      5.    
Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

         o
    
I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
         o    
II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları
         o    
Tanzimat Dönemindeki Diğer Sanatçılar

III. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU  (1909-1912)

      1.    
Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu
      2.    
Servet-i Fünûn Döneminde Öğretici Metinler
      3.    
Servet-i Fünûn Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)         o    Servetifünun Döneminde Mensur Şiir
      4.    
Servet-i Fünûn Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
         o    
Servet-i Fünûn Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
         o    
Servet-i Fünûn Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
      5.    
Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
         o    
Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Sanatçıları

   
  6.    
Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
     
 7.    Fecr-i Ati Şiiri

          FECR-İ ATİ TÜM NOTLARI       

                   o    Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları        

                  o    Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemlerindeki Bağımsız SanatçılarIV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

      1.    
Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu
         o    
Milli Edebiyat Döneminde Düşünce Akımları
      2.    
Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler
      3.    
Milli Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
         o    
Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
         o    
Milli Edebiyat Döneminde Saf (Öz) Şiir
         o    
Milli Edebiyat Döneminde Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
      4.    
Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
         o    
Milli Edebiyat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikaye)
         o    
Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro)
      5.    
Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri
         o    
Milli Edebiyat Dönemi’nin Sanatçıları
         o    
Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar
         o    
Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI KONU ANLATIMI TÜM NOTLAR"

Back To Top --> User-agent: Mediapartners-Google Disallow: User-agent: * Allow: / Sitemap: http://www.derskonum.com/sitemap.xml