10. sınıf edebiyat kitabı cevapları meb yayınları sayfa 192-193-194-195

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

SAYFA 192

1. Okuduðunuz Karagöz oyununun giriþ bölmündeki þarkýnýn ve gazelin oyuna katkýsý nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.

2. Karagöz Hacivat atýþmasýnda hangi karakteri kendinize daha yakýn buluyorsunuz? Neden?
3. a. Aþaðýdaki cümlelerden hareketle oyunda güldürünün nasýl saðlandýðýný belirleyiniz. Sonuçlarý defterinize
yazýnýz.
b. Siz de metinden baþka güldürü unsurlarý bularak tahtaya yazýnýz.


4. Okuduðunuz metinden hareketle Karagöz ve Hacivat’ýn kiþilik özelliklerini bularak maddeler hâlindetahtaya yazýnýz.
ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLA TÜM TİPLERİN ÖZELLİKLERİ BURADA


5. Aþaðýda Karagöz ve Hacivat arasýnda geçen bir konuþma verilmiþtir. Bundan hareketle hangi cümlelerin
Karagöz’e, hangilerinin Hacivat’a ait olduðunu noktalý yerlere yazýnýz.
SAYFA 193 İÇİN TIKLAYINIZ

SAYFA 195 İÇİN TIKLAYINIZDİĞER TÜM CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "10. sınıf edebiyat kitabı cevapları meb yayınları sayfa 192-193-194-195"

Back To Top -->